Galluoedd grwpiau defnyddwyr

Neidio i: llywio, chwilio

Dyma restr o'r grwpiau defnyddwyr sydd i'w cael ar y wici hon, ynghyd â galluoedd aelodau'r gwahanol grwpiau. Cewch wybodaeth pellach am y gwahanol alluoedd ar y dudalen gymorth.

Allwedd:

 • Gallu sydd wedi ei roi
 • Gallu sydd wedi ei dynnu yn ôl
GrŵpGalluoedd
(pawb)
 • Creu tudalennau (nad ydynt yn dudalennau sgwrs) (createpage)
 • Creu tudalennau sgwrs (createtalk)
 • Darllen tudalennau (read)
 • Defnyddio'r API i ysgrifennu a thrin y tudalennau (writeapi)
 • Golygu eich dewisiadau (editmyoptions)
 • Golygu eich ffeiliau defnyddiwr CSS eich hunan. (editmyusercss)
 • Golygu eich ffeiliau defnyddiwr JavaScript eich hunan. (editmyuserjs)
 • Golygu eich manylion personol preifat eich hunan (e.e. cyfeiriad ebost, enw cywir) (editmyprivateinfo)
 • Golygu eich rhestr wylio. Sylwer bod rhai gweithredoedd yn arwain at ychwanegu tudalennau hyd yn oed heb yr hawl hon. (editmywatchlist)
 • Gweld eich manylion personol preifat eich hunan (e.e. cyfeiriad ebost, enw cywir) (viewmyprivateinfo)
 • Gweld eich rhestr wylio (viewmywatchlist)
Defnyddwyr wedi eu cadarnhau'n awtomatig
 • Bod heb gyfyngiad ar gyflymder yn seiliedig ar IP (autoconfirmed)
 • Golygu tudalennau sydd wedi eu diogelu, ond "Caniatau'r defnyddwyr sydd wedi eu cadarnhau'n awtomatig yn unig" (editsemiprotected)
Botiau
(rhestr aelodau)
 • Bod heb gyfyngiad ar gyflymder yn seiliedig ar IP (autoconfirmed)
 • Cael ei drin fel proses awtomataidd (bot)
 • Defnyddio terfynau uwch mewn ymholiadau API (apihighlimits)
 • Defnyddio'r API i ysgrifennu a thrin y tudalennau (writeapi)
 • Exempted from web analytics tracking (noanalytics)
 • Gallu derbyn marc ymweliad patrôl yn awtomatig ar eich golygiadau eich hunan (autopatrol)
 • Gallu dewis peidio â derbyn hysbysiad bod gennych neges newydd pan ddigwydd mân newidiadau i'ch tudalen sgwrs (nominornewtalk)
 • Golygu tudalennau sydd wedi eu diogelu, ond "Caniatau'r defnyddwyr sydd wedi eu cadarnhau'n awtomatig yn unig" (editsemiprotected)
 • Gwneud rhyw weithred, sy'n arfer deffro meddalwedd y captcha, heb ei ddeffro. (skipcaptcha)
 • Peidio â chreu ailgyfeiriad o'r hen enw wrth symud tudalen (suppressredirect)
Biwrocratiaid
(rhestr aelodau)
 • Ail-enwi defnyddwyr (renameuser)
 • Bod heb gyfyngiad ar gyflymder eich gweithredoedd (noratelimit)
 • Golygu holl alluoedd defnyddwyr (userrights)
Gweinyddwyr
(rhestr aelodau)
 • Adfer tudalen dilëedig (undelete)
 • Atal defnyddiwr rhag anfon e-bost (blockemail)
 • Atal defnyddwyr eraill rhag golygu (block)
 • Bod heb gyfyngiad ar gyflymder eich gweithredoedd (noratelimit)
 • Bod heb gyfyngiad ar gyflymder yn seiliedig ar IP (autoconfirmed)
 • Chwilio drwy tudalennau dilëedig (browsearchive)
 • Creu a dileu tagiau o'r gronfa ddata (managechangetags)
 • Creu cyfrifon defnyddwyr newydd (createaccount)
 • Cyfuno hanes y tudalennau (mergehistory)
 • Dad-flocio ei hunan (unblockself)
 • Defnyddio terfynau uwch mewn ymholiadau API (apihighlimits)
 • Delete tags from the database (deletechangetags)
 • Dileu tudalennau (delete)
 • Dileu tudalennau a hanes llwythog iddynt (bigdelete)
 • Exempted from web analytics tracking (noanalytics)
 • Gallu derbyn marc ymweliad patrôl yn awtomatig ar eich golygiadau eich hunan (autopatrol)
 • Gallu gweld lòg y rhestr sbam waharddedig (spamblacklistlog)
 • Gallu marcio golygiadau pobl eraill yn rhai sydd wedi derbyn ymweliad patrôl (patrol)
 • Golygu ffeiliau CSS yn perthyn i ddefnyddwyr eraill (editusercss)
 • Golygu ffeiliau JS yn perthyn i ddefnyddwyr eraill (edituserjs)
 • Golygu tudalennau sydd wedi eu diogelu ond mai "Gweinyddwyr yn unig caiff wneud" (editprotected)
 • Golygu tudalennau sydd wedi eu diogelu, ond "Caniatau'r defnyddwyr sydd wedi eu cadarnhau'n awtomatig yn unig" (editsemiprotected)
 • Golygu'r rhyngwyneb (editinterface)
 • Gweld cofnodion fersiynau sydd wedi eu dileu, heb y testun ynddynt (deletedhistory)
 • Gweld rhestr y tudalennau heb neb yn eu gwylio (unwatchedpages)
 • Gweld ysgrifen sydd wedi ei ddileu a newidiadau rhwng fersiynau ar ôl eu dileu (deletedtext)
 • Gwneud rhyw weithred, sy'n arfer deffro meddalwedd y captcha, heb ei ddeffro. (skipcaptcha)
 • Gwrthdroi golygiadau defnyddiwr diwethaf rhyw dudalen yn sydyn (rollback)
 • Marcio golygiadau wedi eu gwrthdroi yn olygiadau bot (markbotedits)
 • Mass delete pages (nuke)
 • Mewnforio tudalennau drwy uwchlwytho ffeil XML (importupload)
 • Mewnforio tudalennau o wicïau eraill (import)
 • Mynd heibio i flociau IP, blociau awtomatig a blociau amrediad (ipblock-exempt)
 • Newid lefelau diogelu a golygu tudalennau a sgydol-ddiogelwyd (protect)
 • Override the title or username blacklist (tboverride)
 • Peidio â chreu ailgyfeiriad o'r hen enw wrth symud tudalen (suppressredirect)
 • Perform a LinkTitles batch operation (linktitles-batch)
 • Symud ffeiliau (movefile)
 • Symud prif dudalennau defnyddwyr (move-rootuserpages)
 • Symud tudalennau (move)
 • Symud tudalennau categori (move-categorypages)
 • Symud tudalennau gyda'u his-dudalennau (move-subpages)
 • Trosysgrifo ffeil sydd eisoes yn bod (reupload)
 • Uwchlwytho ffeil ar wici lleol, gyda'r un teitl â ffeil ar y storfa cyfrannol (reupload-shared)
 • Uwchlwytho ffeiliau (upload)
 • View title blacklist log (titleblacklistlog)
Defnyddwyr
(rhestr aelodau)
 • Add and remove arbitrary tags on individual revisions and log entries (changetags)
 • Anfon e-bost at ddefnyddwyr eraill (sendemail)
 • Apply tags along with one's changes (applychangetags)
 • Carthu celc y safle o ryw dudalen heb gadarnhau (purge)
 • Creu tudalennau (nad ydynt yn dudalennau sgwrs) (createpage)
 • Creu tudalennau sgwrs (createtalk)
 • Darllen tudalennau (read)
 • Defnyddio'r API i ysgrifennu a thrin y tudalennau (writeapi)
 • Exempted from web analytics tracking (noanalytics)
 • Geocode (geocode)
 • Golygu cynnwys y ddalen (editcontentmodel)
 • Golygu tudalennau (edit)
 • Marcio golygiadau'n rhai bychain (minoredit)
 • Symud ffeiliau (movefile)
 • Symud prif dudalennau defnyddwyr (move-rootuserpages)
 • Symud tudalennau (move)
 • Symud tudalennau categori (move-categorypages)
 • Symud tudalennau gyda'u his-dudalennau (move-subpages)
 • Trosysgrifo ffeil sydd eisoes yn bod (reupload)
 • Uwchlwytho ffeil ar wici lleol, gyda'r un teitl â ffeil ar y storfa cyfrannol (reupload-shared)
 • Uwchlwytho ffeiliau (upload)

Cyfyngiadau parth

ParthGallu(oedd) yn caniatau i'r defnyddiwr olygu
MediaWici
 • Golygu'r rhyngwyneb (editinterface)
Gadget
 • Edit gadget JavaScript and CSS pages (gadgets-edit)
Gadget definition
 • Edit gadget definitions (gadgets-definition-edit)