A Run For Your Money

Oddi ar WICI
Neidio i: llywio, chwilio

Crynodeb

Comedi sy’n dilyn hynt a helynt dau frawd o bentref Cymreig ffuglennol o’r enw Hafoduwchbenceubwllymarchogcoch. Enilla Dai a Twm Jones, sy’n lowyr, drip i Lundain i gasglu £200 a thocynnau i’r gêm rygbi ryngwladol rhwng Cymru a Lloegr yn Twickenham. Dilynir helbulon y ddau yn y ddinas lle mae’r ddau yn cael eu gwahanu, gyda Dai yn cyfarfod merch leol dwyllodrus o’r enw Jo a Whimple y newyddiadurwr sydd wedi’i anfon i adrodd ar drip y brodyr. Daw Twm, ar y llaw arall, ar draws Huw, hen gyfaill o Gymru sy’n delynor. Ar ôl sawl tro trwstan yn Llundain, dychwela’r ddau frawd i Gymru yng nghwmni Huw yn falch o gael cefnu ar y ddinas fawr ddrwg.

Manylion Pellach

Teitl Gwreiddiol: A Run For Your Money

Teitl Amgen: Lark

Blwyddyn: 1949

Hyd y Ffilm: 85 munud

Dyddiad y Darllediad Cyntaf: 23 Tach 1949

Cyfarwyddwr: Charles Frend

Sgript gan: Richard Hughes, Leslie Norman a Charles Frend (deialog ychwanegol gan Diana Morgan)

Stori gan: Clifford Evans

Cynhyrchydd: Michael Balcon

Cwmnïau Cynhyrchu: Ealing Studios

Genre: Comedi

Cast a Chriw

Prif Gast

 • Donald Houston (David ‘Dai Number 9’ Jones)
 • Meredith Edwards (Thomas ‘Twm’ Jones)
 • Moira Lister (Jo)
 • Alec Guinness (Whimple)
 • Hugh Griffith (Huw Price)

Cast Cefnogol

 • Clive Morton (Golygydd)
 • Julie Milton (Bronwen)
 • Peter Edwards (Davies Manager)
 • Joyce Grenfell (Mrs Pargiter)
 • Leslie Perrins (Barney)
 • Dorothy Bramhall (Jane Benson)
 • Andrew Leigh (Gwystlwr)
 • Edward Rigby (Beefeater)
 • Desmond Walter-Ellis (Cyhoeddwr yr Orsaf)
 • Mackenzie Ward (Stebbins, Ffotograffydd)
 • Meadows White (Guv'nor)
 • Gabrielle Brune (Cantores)
 • Ronnie Harries (Dan)
 • Diana Hope (Cwsmer)
 • Dudley Jones (Bleddyn)
 • David Davies (Dieithryn Cydnerth)
 • Tom Jones (Hen Löwr)
 • Richard Littledale (Rheolwr Sinema)

Ffotograffiaeth

 • Douglas Slocombe

Dylunio

 • William Kellner

Cerddoriaeth

 • Ernest Irving

Sain

 • Arthur Bradburn, Stephen Dalby, Eric Stockl

Golygu

 • Michael Truman

Cydnabyddiaethau Eraill

 • Cynhyrchydd Cysylltiol – Leslie Norman
 • Dylunio Gwisgoedd – Anthony Mendleson
 • Adran Goluro – Barbara Barnard (gwallt); Harry Frampton (colur); Ernest Taylor (colur)
 • Rheolwr Cynhyrchu – Ralph D. Hogg
 • Arolygwr Cynhyrchu – Hal Mason
 • Cyfarwyddwr Cynorthwyol [1] – Norman Priggen
 • Cyfarwyddwr Cynorthwyol [2] – Simon Kershaw
 • Cyfarwyddwr Cynorthwyol [3] – Christopher Barry
 • Gweithiwr Camera – Jeff Seaholme
 • Cysonydd – Phyllis Crocker
 • Rheolwr Stiwdio/ Arolygwr Technegol – Baynham Honri

Manylion Technegol

Tystysgrif Ffilm: U

Fformat Saethu: 35mm

Lliw: Du a Gwyn

Gwlad: Y Deyrnas Unedig

Iaith Wreiddiol: Saesneg

Lleoliadau Saethu: Stiwdio Ealing; Llundain; Twickenham

Gwobrau: 1950 – BAFTA – enwebwyd yng nghategori y Ffilm Brydeinig Orau

Manylion Atodol

Llyfrau

 • Charles Barr, Ealing Studios (2il argraffiad, Studio Vista, 1995)
 • David Berry, Wales and Cinema: the first hundred years (Caerdydd: Gwasg Prifysgol Cymru, 1994)
 • Jim Leach, British Film (Caergrawnt: Gwasg Prifysgol Caergrawnt, 2004)
 • George Perry, Forever Ealing: A Celebration of the Great British Film Studio (Pavilion, 1981)
 • Jeffrey Richards, Films and British National Identity (Manceinion, 1997)
 • Peter Stead, ‘Wales in the Movies’ yn Tony Curtis (gol.), Wales – The Imagined Nation (Penybont ar Ogwr, 1986)

Gwefannau

Adolygiadau

 • Richard Mallett, ‘A Run For Your Money’, Punch, 7 Rhagfyr 1949, t. 632.
 • H. Raynor, ‘Nothing to Laugh at …’, Sight and Sound, 19:2, Ebrill 1950, tt. 68–74.

Erthyglau

 • John Ellis, ‘Made in Ealing’, Screen, 16:1, Gwanwyn 1975
 • Kate Woodward, ‘Gwyrdroi a Gweddnewid: datblygiadau diweddar yn y portread o Gymru ar ffilm’, Cyfrwng: Cyfnodolyn Cyfryngau Cymru, 3 (2006)

Marchnata

Rhyddhawyd y ffilm ar DVD yn 2009 gan Optimum Home Entertainment.Mae testun y cofnod hwn wedi’i ryddhau dan y drwydded Creative Commons BY 4.0, sy’n eich caniatáu i’w ail-ddefnyddio a’i newid mewn unrhyw ffordd os ydych yn rhoi cydnabyddiaeth ar ffurf dolen i’r dudalen hon. Gweler testun y drwydded am ragor o fanylion.