Aml-lawr

Oddi ar WICI
Fersiwn a roddwyd ar gadw am 09:01, 15 Chwefror 2022 gan DaiThomas (Sgwrs | cyfraniadau)
(gwahan) ← At y diwygiad blaenorol | Y diwygiad cyfoes (gwahan) | At y diwygiad dilynol → (gwahan)
Neidio i: llywio, chwilio

Disgrifiad o adeilad lle mae mwy na phum llawr un ai uwchben neu o dan y ddaear. Gall yr adeilad fod yn unrhyw fath o strwythur e.e. maes parcio, swyddfeydd, fflatiau, canolfan siopa ac ati. Ar lafar gwlad yn Saesneg, yn aml yn anghywir, fe gyfeirir atynt fel bloc tŵr [tower block].


Owain Llywelyn

Llyfryddiaeth

https://www.thefreedictionary.com/multistorey

The Glossary of Property Terms, Estates Gazette, pedwerydd argraffiad, tudalen 124Mae testun y cofnod hwn wedi’i ryddhau dan y drwydded Creative Commons BY-SA 4.0, sy’n eich caniatáu i’w ail-ddefnyddio a’i newid mewn unrhyw ffordd os ydych yn rhoi cydnabyddiaeth ar ffurf dolen i’r dudalen hon, ac yn trwyddedu eich fersiwn ddeilliadol yn yr un modd. Gweler testun y drwydded am ragor o fanylion.