Amodau Cyffredinol

Oddi ar WICI
Neidio i: llywio, chwilio

Rhan o’r ddogfen ysgrifenedig sydd yn gyswllt i’r ddogfen gontract sy’n gosod allan yn glir lleiafswm lefelau perfformiad y contractwr a ddisgwylir gan gynnwys hawliau, cyfrifoldebau a pherthynas y partïon perthnasol er mwyn cyflawni amcanion y contract. Fel arfer ceir yr amodau cyffredinol yn y manylebau [specifications] ond weithiau fe’u ceir ynghlwm â chynlluniau’r pensaer.


Owain Llywelyn

Llyfryddiaeth

“Construction Contract Law”, John Adriaanse, Palgrave Macmillan, argraffiad 2010, tudalennau 81-91 a 269Mae testun y cofnod hwn wedi’i ryddhau dan y drwydded Creative Commons BY-SA 4.0, sy’n eich caniatáu i’w ail-ddefnyddio a’i newid mewn unrhyw ffordd os ydych yn rhoi cydnabyddiaeth ar ffurf dolen i’r dudalen hon, ac yn trwyddedu eich fersiwn ddeilliadol yn yr un modd. Gweler testun y drwydded am ragor o fanylion.