Ar gofnod

Oddi ar WICI
Fersiwn a roddwyd ar gadw am 15:25, 14 Mehefin 2018 gan Gwenda Richards (Sgwrs | cyfraniadau)
(gwahan) ← At y diwygiad blaenorol | Y diwygiad cyfoes (gwahan) | At y diwygiad dilynol → (gwahan)
Neidio i: llywio, chwilio

(Ar y record)

Saesneg: On the record

Trefniant diofyn rhwng newyddiadurwyr a ffynonellau sy’n rhagdybio y gall y wybodaeth sy’n cael ei rhannu rhyngddynt gael ei defnyddio’n llawn mewn stori newyddion. Os na drefnir yn wahanol, deellir taw cyfarfod ar delerau cofnod swyddogol (ar gofnod) fydd yn digwydd rhwng newyddiadurwyr a’r ffynhonnell. Efallai y bydd rhai sylwadau yn cael eu gwneud yn swyddogol ond gallai rhai fod yn fanylion neu’n sylwadau answyddogol. Mae’n rhaid i’r newyddiadurwr a’r ffynhonnell gytuno ar y drefn gan wneud popeth yn glir ar ba sail y gellir defnyddio’r wybodaeth neu’r sylwadau.Mae testun y cofnod hwn wedi’i ryddhau dan y drwydded Creative Commons BY-SA 4.0, sy’n eich caniatáu i’w ail-ddefnyddio a’i newid mewn unrhyw ffordd os ydych yn rhoi cydnabyddiaeth ar ffurf dolen i’r dudalen hon, ac yn trwyddedu eich fersiwn ddeilliadol yn yr un modd. Gweler testun y drwydded am ragor o fanylion.