Atgyfnerthu rhag y gwynt

Oddi ar WICI
Fersiwn a roddwyd ar gadw am 12:07, 19 Awst 2021 gan DaiThomas (Sgwrs | cyfraniadau)
(gwahan) ← At y diwygiad blaenorol | Y diwygiad cyfoes (gwahan) | At y diwygiad dilynol → (gwahan)
Neidio i: llywio, chwilio

Gan fod y dechneg o gysylltu trawstiau a cholofnau mewn adeiladau aml lawr, sydd â sgerbwd ffrâm ddur, yn annigonol ar ben ei hunan er mwyn atgyfnerthu a gwrthsefyll grym gwynt ochrol, gall hyn arwain at ddymchwel, rhaid felly ychwanegu craffrwym [bracing] un ai o ddur neu goncrit. Os craffrwym dur ydyw, fel arfer mae hyn ar siap X ar ochrau’r adeilad.

Isod mae dwy enghraifft wahanol o atgyfnerthu.

Atgyfnerthu rhag y gwynt - a.jpg

Atgyfnerthu rhag y gwynt - b.jpg

Owain Llywelyn

Llyfryddiaeth

“Barry’s Advanced Construction of Buildings”, Stephen Emmitt a Christopher Gorse, Blackwell Publishing, ail argraffiad, tudalennau 266-268Mae testun y cofnod hwn wedi’i ryddhau dan y drwydded Creative Commons BY-SA 4.0, sy’n eich caniatáu i’w ail-ddefnyddio a’i newid mewn unrhyw ffordd os ydych yn rhoi cydnabyddiaeth ar ffurf dolen i’r dudalen hon, ac yn trwyddedu eich fersiwn ddeilliadol yn yr un modd. Gweler testun y drwydded am ragor o fanylion.