Blociau

Oddi ar WICI
Neidio i: llywio, chwilio

Diffinnir blociau yn Safon Brydeinig 6073 fel unedau adeiladu sy’n fwy na brics. Fe’i gwneir o goncrit trwchus neu goncrit awyredig [aerated].

Gan amlaf bydd blociau yn y DU yn 225mm o uchder, gan gynnwys 10mm o forter adlynol. Mae blociau felly yn deirgwaith maint cwrs bric safonol.

Owain Llywelyn

Llyfryddiaeth

“Construction Technology 1: House Construction”, Mike Riley ac Alison Cotgrave, Palgrave Macmillan, trydydd argraffiad, tudalen 188Mae testun y cofnod hwn wedi’i ryddhau dan y drwydded Creative Commons BY-SA 4.0, sy’n eich caniatáu i’w ail-ddefnyddio a’i newid mewn unrhyw ffordd os ydych yn rhoi cydnabyddiaeth ar ffurf dolen i’r dudalen hon, ac yn trwyddedu eich fersiwn ddeilliadol yn yr un modd. Gweler testun y drwydded am ragor o fanylion.