Con Passionate

Oddi ar WICI
Neidio i: llywio, chwilio
Gweler sylwebaeth arbenigol am Con Passionate gan Michelle Davies fan hyn

Crynodeb

Cyfres deledu am gôr meibion Gwili yn delio gydag arweinyddes newydd, Davina y fenyw ddeniadol, chwareus, wedi i Walford eu harweinydd farw. Ceir cipolwg o fywydau amrywiol aelodau’r côr yn gymysg â golygfeydd o’u cyngherddau a’u ymarferion. Yn ogystal â hyn, daw golygfeydd ffantasïol o ganu yn gymysg â'r golygfeydd realaidd, gan amlaf ffantasïau’r dynion o ganu a bod mewn cariad â Davina ydynt.

Manylion Pellach

Teitl Gwreiddiol Con Passionate

Blwyddyn 2005 (Cyfres 1) Hyd y Ffilm 10 pennod

Dyddiad y Darllediad Cyntaf 2 Ion 2005

Cyfarwyddwr Rhys Powys (p. 1–4), Endaf Emlyn (5–7), Emlyn Williams (8–10)

Sgript gan Siwan Jones

Cynhyrchydd Paul Jones

Cwmnïau Cynhyrchu Apollo

Genre Drama, Ffantasi

Cast a Chriw

Prif Gast

 • Shân Cothi (Davina)
 • Phylip Hughes (Brian)
 • Steffan Rhodri (Andy)
 • Beth Robert (Judith)
 • Ifan Huw Dafydd (Pete)
 • Alun ap Brinley (Ian)
 • Eiry Thomas (Helen)
 • William Thomas (Glyn)
 • Toni Caroll (Glesni)
 • Matthew Gravelle (Eurof)

Cast Cefnogol

 • Peter McNally – Tony
 • Rebecca Harries – Sian Eleri
 • Gaynor Morgan Rees – Aeronwy
 • Ieuan Davies – Cledwyn
 • Marion Fenner – Sali
 • Rhiannydd Wynne – Eirlys
 • Maria Pride – Dwynwen
 • Arwel Davies – Rhodri
 • Rhodri Miles – Meurig
 • Ernest Evans – Caradog
 • Iestyn Jones – John
 • Siwan Morris – Llinos
 • Einir Siôn – Catrin
 • Karen Wynne – Janet
 • Morgan Hopkins – Maldwyn
 • Delyth Wyn – Susan
 • Josh Alcock – Simon
 • Menna Trussler – Nan
 • Llew Davies – Greg

Ffotograffiaeth

 • Ray Orton

Dylunio

 • Bill Bryce

Cerddoriaeth

 • John Rea

Sain

 • Greg Provan

Golygu

 • Wendy Richards

Cydnabyddiaethau Eraill

 • Cynhyrchydd Gweithredol – Catrin Lewis Defis
 • Cydlynydd Ôl-gynhyrchu – Carys Williams
 • Teitlau – Eclipse
 • Adnoddau – EVS
 • Coreograffydd – Debbie Chapman
 • Trefnydd Cerddorol – Sioned James
 • Ymgynghorydd Sgript – Emyr Wyn
 • Cydlynydd – Gail Jenkins
 • Dilyniant – Llinos Wyn Jones
 • Cyfarwyddwr Celf – Lee Gammon
 • Gwisgoedd – Sarah-Jane Perez, Iona Williams (arolygydd gwisgoedd)
 • Coluro – Julie Fox Pritchard, Sarah Astley (cynorthwy-ydd)

Manylion Technegol

Lliw: Lliw

Gwlad: Cymru

Iaith Wreiddiol: Cymraeg

Gwobrau:

Gŵyl ffilmiau Blwyddyn Gwobr Derbynnydd
BAFTA Cymru 2005 Y Golygydd Gorau Wendy Richards
Gŵyl Ffilm a Theledu Geltaidd 2006 Cyfres ddrama orau’r Ŵyl
Gŵyl Rose d’Or 2007 Gwobr Rhosyn Aur – sebon/drama ysgafn

Manylion Atodol

Adolygiadau

 • Damian Walford Davies, ‘Scene’, Planet, 169 (Chwefror/Mawrth 2005), 115–117.

Erthyglau

 • ‘Daeth tro ar fyd seren Jiwdas’. Y Cymro (26 Ionawr 2005), 18.
 • Llinos Dafydd, ‘Côr y Ffantasïau’, Golwg, 18/25 (2 Mawrth 2006), 16–17.
 • Lyn Lewis Dafis, ‘Cerrig Milltir’, Barn, 530 (Mawrth 2007), 20–21.
 • Matt Withers, ‘DO’R BLIMEY!’, Wales on Sunday (13 Mai 2007), 14.

Fideos

Mae cyfres gyntaf Con Passionate ar gael i ddefnyddwyr cofrestredig yn Llyfrgell y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.