Elenya

Oddi ar WICI
Fersiwn a roddwyd ar gadw am 09:32, 14 Awst 2014 gan Marc Haynes (Sgwrs | cyfraniadau)
(gwahan) ← At y diwygiad blaenorol | Y diwygiad cyfoes (gwahan) | At y diwygiad dilynol → (gwahan)
Neidio i: llywio, chwilio

Crynodeb

Mae dynes oedrannus yn myfyrio ar ei phrofiadau yn ystod y rhyfel, pan ganfu peilot wedi anafu mewn coedwig. Mae Elenya yn blentyn amddifad i bob pwrpas, ac yn gorfod mynd i fyw at ei modryb surbwch wedi i’w thad fynd i rhyfel. Daw Elenya i brofi pwer a chyfrifoldeb am y tro cyntaf erioed.

Manylion Pellach

Teitl Gwreiddiol: Elenya

Teitl Amgen: Elenya – In Kriegszeiten (Teitl Almaeneg)

Blwyddyn: 1992

Hyd y Ffilm: 81 munud

Cyfarwyddwr: Steve Gough

Sgript gan: Steve Gough

Cynhyrchydd: Heidi Ulmke, Gareth Lloyd Williams

Cwmnïau Cynhyrchu: Frankfurter Filmproduktion / Ffilmiau Llifon / S4C / BFI Production / Zweites Deutsches Fernsehen

Genre: Drama

Rhagor

Gwrthododd y golygydd William Diver gymryd cydnabyddiaeth gan ddefnyddio’r ffugenw Alan Smithee a ddefnyddir gan y Directors Guild of America pan nad yw cyfarwyddwr yn hapus gyda’r ffilm ac yn anfodlon rhoi eu henw iddo.

Cast a Chriw

Prif Gast

 • Margaret John (Elenya Hŷn)
 • Pascale Delafouge Jones (Elenya Ifanc)
 • Sue Jones-Davies (Magi)
 • Iago Wynn Jones (Sidney)
 • Klaus Behrendt (Franz)
 • Edward Elwyn Jones (Phil)

Cast Cefnogol

 • Seiriol Tomos – Glyn
 • Llio Millward – Athrawes
 • Catrin Llwyd – Prifathrawes
 • Ioan Meredith – Tad Sidney
 • Eiry Palfrey – Mam Sidney

Ffotograffiaeth

 • Patrick Duval

Dylunio

 • Hayden Pearce

Cerddoriaeth

 • Simon Fisher Turner

Sain

 • Simon Happ

Golygu

 • Alan Smithee

Cydnabyddiaethau Eraill

 • Uwch Gynhyrchydd – Dafydd Huw Williams
 • Uwch Gynhyrchydd – Michael Smeaton
 • Uwch Gynhyrchydd – Ben Gibson
 • Colur – Mary Wiecha
 • Gwisgoedd – Aideen Morgan

Manylion Technegol

Tystysgrif Ffilm: Untitled Certificate

Fformat Saethu: 35mm

Math o Sain: Mono

Lliw: Lliw

Cymhareb Agwedd: 1.85:1

Gwlad: Cymru / Almaen

Iaith Wreiddiol: Cymraeg / Almaeneg

Lleoliadau Saethu: Talgarth, Cymru / Luxembourg

Gwobrau:

Gŵyl ffilmiau Blwyddyn Gwobr Derbynnydd
BAFTA Cymru 1994 Drama Orau
Gwobr Ieuenctid Arbennig Pascal Delafouge-Jones

Lleoliadau Arddangos:

 • 36th Regus London Film Festival (British Film strand) – Tachwedd 1992
 • Fantasporto Film Festival – Portiwgal – Chwefror 1993

Manylion Atodol

Llyfrau

 • David Berry, Wales and Cinema: the first hundred years (Caerdydd: Gwasg Prifysgol Cymru, 1994)

Gwefannau

Adolygiadau

ErthyglauMae testun y cofnod hwn wedi’i ryddhau dan y drwydded Creative Commons BY 4.0, sy’n eich caniatáu i’w ail-ddefnyddio a’i newid mewn unrhyw ffordd os ydych yn rhoi cydnabyddiaeth ar ffurf dolen i’r dudalen hon. Gweler testun y drwydded am ragor o fanylion.