Enllib

Oddi ar WICI
Fersiwn a roddwyd ar gadw am 15:16, 1 Awst 2018 gan MariFflur (Sgwrs | cyfraniadau)
(gwahan) ← At y diwygiad blaenorol | Y diwygiad cyfoes (gwahan) | At y diwygiad dilynol → (gwahan)
Neidio i: llywio, chwilio

Saesneg: Libel

Datganiad difenwol wedi’i fynegi mewn ffurf barhaol, fel arfer mewn ysgrifen (megis llyfr neu erthygl papur newydd) neu, yn rhinwedd adran 166, Deddf Darlledu 190, ar ffurf deunydd a ddarlledir ar y teledu neu radio, yn ogystal â pherfformiad theatrig (Jones et al 2008). Wrth ymddangos mewn papurau newydd, cylchgronau neu wefannau, dangosir bod yr enllib wedi niweidio enw da unigolyn neu grŵp, yr enw da y maen nhw fel arall, yn ei haeddu.

Llyfryddiaeth

Jones, D. L. et al. gol. 2008. Geiriadur Termau’r Gyfraith. Bangor: Prifysgol Bangor.Mae testun y cofnod hwn wedi’i ryddhau dan y drwydded Creative Commons BY-SA 4.0, sy’n eich caniatáu i’w ail-ddefnyddio a’i newid mewn unrhyw ffordd os ydych yn rhoi cydnabyddiaeth ar ffurf dolen i’r dudalen hon, ac yn trwyddedu eich fersiwn ddeilliadol yn yr un modd. Gweler testun y drwydded am ragor o fanylion.