Gwenoliaid

Oddi ar WICI
Fersiwn a roddwyd ar gadw am 09:35, 14 Awst 2014 gan Marc Haynes (Sgwrs | cyfraniadau)
(gwahan) ← At y diwygiad blaenorol | Y diwygiad cyfoes (gwahan) | At y diwygiad dilynol → (gwahan)
Neidio i: llywio, chwilio

Crynodeb

Daw tro ar fyd bachgen ifanc o’r enw Dafydd wrth i ddau faciwî o Lundain gyrraedd eu pentref gwledig nhw adeg yr Ail Ryfel Byd.

Manylion Pellach

Teitl Gwreiddiol: Gwenoliaid

Blwyddyn: 1985

Cyfarwyddwr: Gwyn Hughes Jones

Sgript gan: Rhydderch Jones

Cynhyrchydd: John Hefin

Cwmnïau Cynhyrchu: BBC Cymru Wales

Genre: Ieuenctid

Cast a Chriw

Ffotograffiaeth

  • John Howerth

Dylunio

  • Julian Williams

Sain

  • Jeff North

Golygu

  • Chris Lawrence

Cydnabyddiaethau Eraill

  • Golygydd Sgript – Gwenlyn Parry
  • Dybio – Tim Ricketts
  • Colur – Catherine Davies
  • Gwisgoedd – Ann Guise

Manylion Technegol

Tystysgrif Ffilm: Untitled Certificate

Math o Sain: Mono

Lliw: Lliw

Cymhareb Agwedd: 4:3

Gwlad: Cymru (DU)

Iaith Wreiddiol: Cymraeg / Saesneg

Lleoliadau Saethu: Aberllefenni, Powys

Hawlfraint: BBC Cymru Wales

Manylion Atodol

Llyfrau

  • David Berry, Wales and Cinema: the first hundred years (Caerdydd: Gwasg Prifysgol Cymru, 1994)Mae testun y cofnod hwn wedi’i ryddhau dan y drwydded Creative Commons BY 4.0, sy’n eich caniatáu i’w ail-ddefnyddio a’i newid mewn unrhyw ffordd os ydych yn rhoi cydnabyddiaeth ar ffurf dolen i’r dudalen hon. Gweler testun y drwydded am ragor o fanylion.