Gwerth cyfunol

Oddi ar WICI
Fersiwn a roddwyd ar gadw am 08:54, 15 Chwefror 2022 gan DaiThomas (Sgwrs | cyfraniadau)
(gwahan) ← At y diwygiad blaenorol | Y diwygiad cyfoes (gwahan) | At y diwygiad dilynol → (gwahan)
Neidio i: llywio, chwilio

Gwerth "cudd" i bob pwrpas, a ryddheir drwy gyfuno dau neu fwy darn o dir neu fuddiant mewn tir.

Er enghraifft cyfuno dau adeilad cyffiniol a fydd o bosibl yn werth mwy fel un nag yr agregau o werth y ddau’n unigol.

Yn yr un modd, gallai cyfuno rhydd-ddaliad a les-ddaliad greu ased mwy gwerthfawr na phe bai rhywun yn ystyried y ddau ar wahân.


Owain Llywelyn

Llyfryddiaeth

Compulsory Purchase and Compensation, Barry Denyer Green, Estates Gazette, wythfed argraffiad, tudalen 206Mae testun y cofnod hwn wedi’i ryddhau dan y drwydded Creative Commons BY-SA 4.0, sy’n eich caniatáu i’w ail-ddefnyddio a’i newid mewn unrhyw ffordd os ydych yn rhoi cydnabyddiaeth ar ffurf dolen i’r dudalen hon, ac yn trwyddedu eich fersiwn ddeilliadol yn yr un modd. Gweler testun y drwydded am ragor o fanylion.