Jabas

Oddi ar WICI
Neidio i: llywio, chwilio

Crynodeb

Yn seiliedig ar y gyfrol Jabas gan Penri Jones, mae’r gyfres teledu yn olrhain helyntion Jabas a’i gyfeillion dros un haf ym Mhen Llŷn.

Manylion Pellach

Teitl Gwreiddiol: Jabas

Blwyddyn: 1988 (Cyfres 1)

Hyd y Ffilm: 6 × 30 mun

Dyddiad y Darllediad Cyntaf: 1 Ebr 1988

Cyfarwyddwr: Emlyn Williams

Sgript: Penri Jones

Addasiad o: "Jabas" gan Penri Jones

Cynhyrchydd: Norman Williams

Cwmnïau Cynhyrchu: Ffilmiau Nant

Genre: Drama, Plant

Cast a Chriw

Prif Gast

 • Owain Gwilym (Jabas Jones)
 • Buddug Povey (Pegi)
 • Lowri Mererid (Glenda)

Cast Cefnogol

 • Harri Pritchard – Picsi
 • Eleri Vaughan Williams – Ruth
 • Guto Gwyn Jones – Gwil
 • Dafydd Jones Williams – Howard
 • Non Jones – Jilly
 • Lowri Glain – Lois
 • Gari Williams – Sam
 • Sian Wheldon – Laura
 • Beryl Williams – Anti Olwen
 • Guto Roberts – Ab Iorwerth
 • Phylip Hughes – Wali Welsh
 • Ifan Huw Dafydd – Groucho
 • Dewi Rhys – Clint
 • J. O. Roberts – Bulldog Parry
 • Geraint Eifion – Darren

Ffotograffiaeth

Ray Orton / Mike Harrison

Dylunio

Bruce Grimes

Cerddoriaeth

Myfyr Isaac

Sain

Adam Alexander / David Badger

Golygu

Richard Bradley / Caroline Limmer

Cydnabyddiaethau Eraill

 • Colur – Helen Tucker
 • Gwisgoedd – Jan Hooke
 • Animeiddio – Joanna Quinn

Manylion Technegol

Lliw: Lliw

Cymhareb: Agwedd 4:3

Manylion Atodol

Llyfrau

 • Penri Jones, Jabas (Pwllheli: Gwasg Dwyfor, 1986)
 • Penri Jones, Jabas 2 (Pwllheli: Gwasg Dwyfor, 1992)

Gwefannau

Erthyglau

 • Erthygl ynglŷn ag aduniad cast y gyfres wreiddiol ar gyfer pennod o ‘Ble Aeth Pawb?’, Mai 2010 – Caernarfon & Denbigh Herald
 • Rhagolwg, Y Cymro, Marwth 30 1988. t. 2.
 • Richard Lewis, Adolygiad, Y Cymro, Ebrill 27 1988. t. 2.

Fideos

Isod ceir clip o Jabas, sydd ar gael i ddefnyddwyr cofrestredig Llyfrgell y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.


Mae testun y cofnod hwn wedi’i ryddhau dan y drwydded Creative Commons BY 4.0, sy’n eich caniatáu i’w ail-ddefnyddio a’i newid mewn unrhyw ffordd os ydych yn rhoi cydnabyddiaeth ar ffurf dolen i’r dudalen hon. Gweler testun y drwydded am ragor o fanylion.