Little White Lies

Oddi ar WICI
Neidio i: llywio, chwilio

Crynodeb

Caiff teulu Cymreig eu rhwygo’n ddarnau trwy ofnau bod gan eu gwlad fwy o fosciaid na MacDonald’s a bod terfysgwyr ym mhob siop gornel. Yr unig berson sy’n dal dau ben llinyn ynghyd yw’r fam, Karen. Mae’n rhaid iddi hi ddelio gyda’i gwr diog, sy’n gwneud jôc o bob sefyllfa; ei merch, sydd ddim yn fodlon yngan gair i’w thad am ei bod wedi cwympo mewn cariad â bachgen o India; a’i mab, sydd heb yn wybod iddynt, yn llabwst hiliol. Mae'r ffilm ddoniol a thorcalonnus hon yn delio gyda paranoia hiliaeth, gwleidyddiaeth casineb a sut mae’n effeithio ar deulu.

Manylion Pellach

Teitl Gwreiddiol: Little White Lies

Blwyddyn: 2006

Hyd y Ffilm: 86 munud

Dyddiad y Darllediad Cyntaf: 10fed Ionawr 2006

Cyfarwyddwr: Caradog James

Sgript gan: Helen Griffin

Cynhyrchydd: John Giwa-Amu

Cwmnïau Cynhyrchu: Red and Black Films

Genre: Drama

Cast a Chriw

Prif Gast

 • Helen Griffin (Helen)
 • Brian Hibbard (Tony)
 • Jonny Owen (Serena)
 • Sara Lloyd-Gregory (Steve)

Cast Cefnogol

 • Daniel Hawksford (Dai)
 • Mark Lewis-Jones (Dr. James)
 • John Norton (Michael)

Ffotograffiaeth

 • Philipp Blaubach

Dylunio

 • Alison Adams

Cerddoriaeth

 • Christian Henson

Sain

 • Dai Shell, Ellie Russell

Golygu

 • Rick Maybe

Effeithiau Arbennig

 • Jon Rennie

Cydnabyddiaethau Eraill

Uwch Gynhyrchwyr

 • Peter Edwards, Mo Nazemi, James Brown, Pietro Luporini, Rajeev Aggarwal, Helen Griffin

Manylion Technegol

Tystysgrif Ffilm: Untitled Certificate

Fformat Saethu: HD

Lliw: Lliw

Gwlad: Cymru / Y Deyrnas Unedig

Iaith Wreiddiol: Saesneg

Lleoliadau Saethu: Caerdydd ac Abertawe

Gwobrau:

Gŵyl ffilmiau Gwobr Derbynnydd
BAFTA Cymru Actores Gorau Helen Griffin
Actor Gorau Brian Hibbard
Gŵyl Ffilmiau Rhyngwladol Cartagena Ffilm Orau

Manylion Atodol

GwefannauMae testun y cofnod hwn wedi’i ryddhau dan y drwydded Creative Commons BY 4.0, sy’n eich caniatáu i’w ail-ddefnyddio a’i newid mewn unrhyw ffordd os ydych yn rhoi cydnabyddiaeth ar ffurf dolen i’r dudalen hon. Gweler testun y drwydded am ragor o fanylion.