Materion cyfoes

Oddi ar WICI
Neidio i: llywio, chwilio

Saesneg: Current Affairs

Genre o ddarlledu newyddion. Mae rhaglenni neu eitemau materion cyfoes yn canolbwyntio’n fwy ar faterion sy’n codi o’r newyddion yn hytrach na digwyddiadau penodol fel newyddiaduraeth newyddion caled. Yn nodweddiadol, mae’n cynnig triniaeth fanylach o bynciau yn y newyddion, ac yn aml dros gyfnod estynedig, nag y byddai’n bosibl o dan gyfyngiad cylch newyddion 24 awr. Mae’r enghreifftiau’n cynnwys Y Byd ar Bedwar (S4C), Panorama (BBC) yn y Deyrnas Unedig a rhai o’r cylchgronau newyddion teledu yn Unol Daleithiau’r America, megis 60 Minutes (CBS).Mae testun y cofnod hwn wedi’i ryddhau dan y drwydded Creative Commons BY-SA 4.0, sy’n eich caniatáu i’w ail-ddefnyddio a’i newid mewn unrhyw ffordd os ydych yn rhoi cydnabyddiaeth ar ffurf dolen i’r dudalen hon, ac yn trwyddedu eich fersiwn ddeilliadol yn yr un modd. Gweler testun y drwydded am ragor o fanylion.