Milwr Bychan

Oddi ar WICI
Neidio i: llywio, chwilio

Crynodeb

Mae Wil yn wr ifanc dosbarth gweithiol sy’n ymuno â’r Fyddin Brydeinig. Caiff ei arestio wedi marwoaleth ar batrol arferol, ac mae’n dioddef triniaeth ffiaidd oddi wrth ei uwchswyddogion. Mae’r ffilm yn portreadu diethriad cynyddol Wil o’r fyddin, a’r empathi mae’n ei deimlo tuag at ei gyd-Geltiaid Gwyddelig.

Manylion Pellach

Teitl Gwreiddiol: Milwr Bychan

Teitl Amgen: Boy Soldier

Blwyddyn: 1985

Hyd y Ffilm: 100 munud

Cyfarwyddwr: Karl Francis

Sgript gan: Karl Francis

Cynhyrchydd: Karl Francis, Hayden Pearce

Cwmnïau Cynhyrchu: Cine Cymru Cyf ar gyfer S4C

Genre: Drama, Milwriaethol

Cast a Chriw

Ffotograffiaeth

 • Roger Pugh Evans

Dylunio

 • Hayden Pearce

Cerddoriaeth

 • Graham Williams

Sain

 • Pat Graham

Golygu

 • Aled Evans

Effeithiau Arbennig

 • David Williams

Cydnabyddiaethau Eraill

 • Cyd-gynhyrchydd – Ruth Kenley
 • Cynorthwy-ydd Cynhyrchu – Clare Richardson
 • Cynorthwy-ydd Cyfarwyddo – Sergio Leon Alarcon
 • Cynorthwy-ydd Cyfarwyddo – Laosie McReamon
 • Gwisgoedd – Katie Pegg
 • Gwisgoedd – Sue Rawsthorne
 • Gwisgoedd – Llinos Non Parry
 • Colur – Irene Ranger
 • Golygydd Sain – Mali Evans

Manylion Technegol

Tystysgrif Ffilm: 12

Fformat Saethu: 16mm

Lliw: Lliw

Cymhareb Agwedd: 1.85:1

Gwlad: Cymru / Iwerddon

Iaith Wreiddiol: Cymraeg / Saesneg / Gwyddeleg

Lleoliadau Saethu: Gogledd Iwerddon, Cymru

Gwobrau:

Gŵyl ffilmiau Blwyddyn Gwobr / enwebiad
Gwyl Ffilmiau Celtaidd, Llydaw 1985 Grand Prix
35 Gwyl Ffilmiau Mannheim, Yr Almaen 1986 Geldpreis
Y Ffilm Orau ar gyfer y Teledu
Gwobr Wasg y Sinema
International Federation of Cinema Press Awards 1986 Award for Contemporary Significance of Theme and Visual Impact

Manylion Atodol

Llyfrau

 • David Berry, Wales and Cinema: the first hundred years (Caerdydd: Gwasg Prifysgol Cymru, 1994)

Adolygiadau

 • Variety, 24 Rhagfyr 1986.

Erthyglau

 • City Limits, rhif 278, 29 Ionawr 1987.
 • Screen International, rhif 585, 31 Ionawr 1987.
 • Screen International, rhif 570, 18 Hydref 1986.
 • Time Out, rhif 858, 28 Ionawr 1987.

Fideos

Mae Milwr Bychan ar gael i ddefnyddwyr cofrestredig yn Llyfrgell y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.


Mae testun y cofnod hwn wedi’i ryddhau dan y drwydded Creative Commons BY 4.0, sy’n eich caniatáu i’w ail-ddefnyddio a’i newid mewn unrhyw ffordd os ydych yn rhoi cydnabyddiaeth ar ffurf dolen i’r dudalen hon. Gweler testun y drwydded am ragor o fanylion.