Newid Ger

Oddi ar WICI
Fersiwn a roddwyd ar gadw am 09:42, 14 Awst 2014 gan Marc Haynes (Sgwrs | cyfraniadau)
(gwahan) ← At y diwygiad blaenorol | Y diwygiad cyfoes (gwahan) | At y diwygiad dilynol → (gwahan)
Neidio i: llywio, chwilio

Crynodeb

Wedi marwolaeth Keith mewn damwain ralio, mae Steve, ei gyd-yrrwr, yn penderfynu ceisio trwsio’r car mewn ymgais i ddebryn yr hyn a ddigwyddodd. Wrth weithio ar y car yng ngarej Anwen, gweddw Keith, mae’r ddau ohonynt yn agosau wrth geisio dod i delerau â’u galar. Fodd bynnag, wedi trwsio’r car, mae ymgais Steve i ennill y ras yn troi’n drychineb.

Manylion Pellach

Teitl Gwreiddiol: Newid Ger

Blwyddyn: 1980

Hyd y Ffilm: 45 munud

Cyfarwyddwr: Alan Clayton

Sgript gan: Euryn Ogwen Williams

Cynhyrchydd: Gwilym Owen

Cwmnïau Cynhyrchu: Bwrdd Ffilmiau Cymraeg

Genre: Drama

Rhagor

Cyllideb y ffilm oedd £28,000.

Cast a Chriw

Prif Gast

 • Dewi Morris (Steve)
 • Sue Jones-Davies (Anwen)
 • William Thomas (John Lloyd / Keith Lloyd)
 • Dafydd Hywel (Stan)

Cast Cefnogol

 • Sharon Morgan – Eleri
 • Jenny Ogwen – Mrs Remmington-Jones
 • James Jones – Gweinidog
 • Dai Jones – Tafarnwr
 • John George – Ifan

Ffotograffiaeth

 • Graham Edgar, Kevin Duggan

Sain

 • Bob Webber, Martin Pearce, John Cross

Golygu

 • Huw Griffiths

Cydnabyddiaethau Eraill

 • Cynorthwyydd i’r Cyfarwyddwr – Jane Van Koningsveld
 • Cynorthwyydd i’r Cyfarwyddwr – Derwyn Williams

Manylion Technegol

Fformat Saethu: 16mm

Math o Sain: Mono

Lliw: Lliw

Cymhareb Agwedd: 4:3

Gwlad: Cymru

Iaith Wreiddiol: Cymraeg

Lleoliadau Saethu: Hen Ysgol Llanilar, Tafarn y Falcon, Llanilar, Mynwent Llanilar.

Manylion Atodol

Llyfrau

 • David Berry, Wales and Cinema (Caerdydd: Gwasg Prifysgol Cymru, 1994)Mae testun y cofnod hwn wedi’i ryddhau dan y drwydded Creative Commons BY 4.0, sy’n eich caniatáu i’w ail-ddefnyddio a’i newid mewn unrhyw ffordd os ydych yn rhoi cydnabyddiaeth ar ffurf dolen i’r dudalen hon. Gweler testun y drwydded am ragor o fanylion.