Priodoliad

Oddi ar WICI
Neidio i: llywio, chwilio

Saesneg: Attribution

Cydnabyddiaeth ffurfiol o ffynhonnell deunydd sy’n ymddangos mewn adroddiad newyddion. Mae priodoliad yn codi hygrededd y sefydliad newyddion, lle y mae cydnabod datganiadau a delweddau unigol dan hawlfraint yn cefnogi tryloywder y broses o gasglu newyddion.

Mae confensiynau priodoliad yn parhau i newid, fodd bynnag, wrth i’r amgylchedd newyddiadurol newid. Er enghraifft, yn aml ar y dechrau, roedd lluniau newyddion yn cael eu priodoli i ffotograffydd, tra yn fwy diweddar gwelir nodyn wrth ymyl y llun yn cydnabod archif neu asiantaeth luniau sy’n berchen ar y lluniau. Weithiau, mae priodoliad yn broblem i’r sawl sy’n cynnig gwybodaeth, ac yn yr achosion hynny ni roddir cydnabyddiaeth i’r ffynhonnell.Mae testun y cofnod hwn wedi’i ryddhau dan y drwydded Creative Commons BY-SA 4.0, sy’n eich caniatáu i’w ail-ddefnyddio a’i newid mewn unrhyw ffordd os ydych yn rhoi cydnabyddiaeth ar ffurf dolen i’r dudalen hon, ac yn trwyddedu eich fersiwn ddeilliadol yn yr un modd. Gweler testun y drwydded am ragor o fanylion.