Rhybudd i adael

Oddi ar WICI
Neidio i: llywio, chwilio

Cyfnod penodedig a rhesymol a bennir yn ôl cyfraith gwlad, statud, arferiad neu gytundeb arbennig sydd yn galluogi un ai prydleswr neu brydlesai [neu aseinion [assignees]] neu fel arall y rhai sydd yn eu cynrychioli i yrru/derbyn rhybudd o fwriad i ddwyn tenantiaeth i ben.

Cyfyd yr amgylchiad gan amlaf pan fo torri ar gyfamod mewn prydles.

Owain Llywelyn

Llyfryddiaeth

Landlord and Tenant, Mark Pawlowski a James Brown, Blackstones, trydydd argraffiad, tudalen 74,322 a 275-276Mae testun y cofnod hwn wedi’i ryddhau dan y drwydded Creative Commons BY-SA 4.0, sy’n eich caniatáu i’w ail-ddefnyddio a’i newid mewn unrhyw ffordd os ydych yn rhoi cydnabyddiaeth ar ffurf dolen i’r dudalen hon, ac yn trwyddedu eich fersiwn ddeilliadol yn yr un modd. Gweler testun y drwydded am ragor o fanylion.