Sleep Furiously

Oddi ar WICI
Fersiwn a roddwyd ar gadw am 13:49, 2 Medi 2019 gan MariFflur (Sgwrs | cyfraniadau)
(gwahan) ← At y diwygiad blaenorol | Y diwygiad cyfoes (gwahan) | At y diwygiad dilynol → (gwahan)
Neidio i: llywio, chwilio
Gweler sylwebaeth arbenigol o Sleep Furiously gan Dyfrig Jones fan hyn.

Crynodeb

Dogfen yw hon am gymuned wledig Trefeurig, nid nepell o Aberystwyth. Mae’n ddogfen artistig sy’n symud yn araf ar draws blwyddyn yng nghwmni’r trigolion, gan ddefnyddio John Jones, ceidwad y llyfrgell deithiol fel llinyn storiol, a chawn weld ei fan felen yn symud fel malwen osgeiddig ar draws ehangder y tirlun. Rhoddir sylw hefyd i Pip, mam y cyfarwyddwr, a setlodd gyda’i diweddar ŵr yn yr ardal wedi iddynt ffoi o’r Almaen adeg yr Ail Ryfel Byd. Daw teitl y ffilm o ddyfyniad gan Noam Chomsky, "colourless green ideas sleep furiously" i ddarlunio brawddeg sy’n gywir yn ramadegol, ond yn gwneud dim synnwyr. Gellid honni nad yw ffilm Koppel yn gwneud synnwyr ar un olwg, ond fel cyfanwaith mae’n llwyddo i gyfleu y gymuned. Ceir teimlad o "gofnodi cyn ei bod yn rhy hwyr" sy’n rhoi blas o dristwch i’r gwyliwr, ac atgyfnerthir hyn gan y gerddoriaeth a dyfyniad a welir ar y sgrîn tuag at ddiwedd y ffilm – "It is only when I sense the end of things that I find the courage to speak, the courage but not the words".

Manylion Pellach

Teitl Gwreiddiol: Sleep Furiously

Teitl Amgen: The Library Van (Teitl Gweithiol)

Blwyddyn: 2008

Hyd y Ffilm: 94 munud

Cyfarwyddwr: Gideon Koppel

Cynhyrchydd: Margaret Matheson / Gideon Koppel

Cwmnïau Cynhyrchu: ‘Asiantaeth Ffilm Cymru’ mewn cydweithrediad â ‘bard entertainments ltd’ a ‘van film ltd’

Genre: Dogfen

Cast a Chriw

Cast Cefnogol

  • Cyfranwyr – Trigolion a ffrindiau cymuned Trefeurig

Ffotograffieth

  • Gideon Koppel

Cerddoriaeth

  • Aphex Twin

Sain

  • Chris King, Richard Davey, Joakim Sundström

Golygu

  • Mario Battistel

Cydnabyddiaethau Eraill

  • Uwch-gynhyrchydd – Mike Figgis / Serge Lalou

Manylion Technegol

Fformat Saethu: Super 16mm/35mm

Lliw: Lliw

Cymhareb Agwedd: 1.85:1

Gwlad: Cymru / DU

Iaith Wreiddiol: Saesneg / Cymraeg

Lleoliadau Saethu: Trefeurig, Cymru.

Gwobrau: Gwobr Ffilm Gyntaf The Guardian 2010

Lleoliadau Arddangos: Gŵyl Ffilm Ryngwladol Caeredin 2008

Manylion Atodol

Adolygiadau

  • Mark Ford, The Guardian, 9 Mai 2009 ("Time just spins around")
  • Jonathan Romney, The Independent on Sunday, 31 Mai 2009
  • Sukdhev Sandhu, The Telegraph, 28 Mai 2009
  • Sight and Sound, Mehefin 2009 (The Hills are Alive)

Erthyglau

Fideo

Mae Sleep Furiously ar gael i ddefnyddwyr cofrestredig yn Llyfrgell y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.Mae testun y cofnod hwn wedi’i ryddhau dan y drwydded Creative Commons BY 4.0, sy’n eich caniatáu i’w ail-ddefnyddio a’i newid mewn unrhyw ffordd os ydych yn rhoi cydnabyddiaeth ar ffurf dolen i’r dudalen hon. Gweler testun y drwydded am ragor o fanylion.