Talcen Caled

Oddi ar WICI
Neidio i: llywio, chwilio

Crynodeb

Cyfres deledu sy’n olrhain hanes teulu Les a Gloria yn wyneb caledi wrth i’r cwmni y mae Les yn gweithio iddi fynd yn fethdalwyr. Dilynir ef wrth iddo chwilio am waith, a cheisio cael dau pen linyn ynghyd. Gorfodir i Gloria fynd i weithio er mwyn cynnal y teulu, gan bod ei thad bellach yn byw gyda nhw wedi marwolaeth ei wraig yntau. Drama am deulu sydd yma wrth iddynt geisio ymdopi â’r newidiadau cymdeithasol sy’n eu heffeithio.

Manylion Pellach

Teitl Gwreiddiol: Talcen Caled

Blwyddyn: 1999 (Cyfres 1)

Hyd y Ffilm: 6 pennod

Dyddiad y Darllediad Cyntaf: 10 Ion 1999

Cyfarwyddwr: Alun Ffred Jones & Siôn Humphreys

Sgript gan: Meic Povey

Addasiad o: Gwaed Oer (drama lwyfan Meic Povey)

Cynhyrchydd: Alun Ffred Jones

Cwmnïau Cynhyrchu: Nant

Genre: Drama, Teulu

Cast a Chriw

Prif Gast

 • Bryn Fôn (Les)
 • Betsan Llwyd (Gloria)
 • Stewart Jones (Dic)
 • Mari Wyn Roberts (Gwenno)
 • Rhys ap Trefor (Bryn)

Cast Cefnogol

 • Gwilym Morus – Terry
 • Robert Blythe – Pullman
 • Hefin Wyn – Meic Parry
 • Owen Arwyn – Owain
 • Awen Wyn Williams – Linda
 • Sharon Roberts – Elsi
 • Mal Lloyd – Emlyn
 • Myron Lloyd – Lil
 • Marged Esli – Irene (chwaer Gloria)
 • Emyr Roberts – John
 • Lois Angharad Jones – Carol Ann
 • Elen Gwynne – Vicky
 • Gary Owen Jones – Maldwyn
 • David Wyn Jones – Gwyndaf
 • Dorothy Miarczynska – Edith
 • Catrin Llwyd – Karen
 • Merfyn Pierce Jones – Ieu
 • Karen Peacock – Bethan
 • Catrin Daniels – Merch y traeth
 • Nia Edwards – Merch Cymdeithas Adeiladu
 • Ryland Teifi – Gweinidog
 • Ian Jones – Tad Owain
 • Rhian Parry – Mam Owain

Ffotograffiaeth

 • Richard Wyn Huws, Steve Oxley, Rhiannon Down

Cerddoriaeth

 • Jochen Eisentraut

Sain

 • Tim Walker, Richard Ingman,

Golygu

 • Lewis Fawcett, Ross Williams

Cydnabyddiaethau Eraill

 • Coluro – Linda Hughes, Carole Griffiths (cynorthwy-ydd)
 • Gwisgoedd – Llinos Non Parri, Bet Huws (cynorthwy-ydd)
 • Ôl-gynhyrchu – Barcud Derwen

Manylion Technegol

Lliw: Lliw

Gwlad: Cymru

Iaith Wreiddiol: Cymraeg

Lleoliadau Saethu: Porthmadog

Manylion Atodol

Adolygiadau

 • Sion Jobbins, ‘Dim laffs i Les’, Golwg, 11/18 (21 Ionawr 1999), 25.
 • Meg Elis, ‘Taro ar Acen’, Y Cymro (27 Ionawr 1999), 15.

Erthyglau

 • ‘Dim drama heb densiwn’, Y Cymro (6 Ionawr 1999), 15.
 • ‘Gwenno’n chwilio am fan gwyn fan draw’, Y Cymro (13 Ionawr 1999), 15.
 • ‘Tipyn o ryw i hen lawiau Rownd a Rownd!’, Y Cymro (27 Ionawr 1999), 14–15.
 • Lyn Lewis Dafis, ‘Procars’, Barn, 460 (Mai 2001), 26–27.
 • Lyn Lewis Dafis, ‘Caled yn wir’, Barn, 471 (Ebrill 2002), 34–35.

Fideos

Mae cyfres Talcen Caled ar gael i ddefnyddwyr cofrestredig yn Llyfrgell y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.