Twyllwybodaeth

Oddi ar WICI
Neidio i: llywio, chwilio

Saesneg: Disinformation

Gwybodaeth ffug neu anghywir yw twyllwybodaeth, sy’n cael ei gyfeirio’n fwriadol at newyddiadurwr gan ffynhonnell i ddibenion twyll. Mae twyllwybodaeth yn wahanol i ledaenu gwybodaeth anghywir neu gamarweiniol (misinformation) oherwydd bod bwriad i dwyllo’r sawl sy’n ei derbyn. Gwelir twyllwybodaeth yn aml mewn achosion o bropaganda, storïau ffug neu sbin maleisus.Mae testun y cofnod hwn wedi’i ryddhau dan y drwydded Creative Commons BY-SA 4.0, sy’n eich caniatáu i’w ail-ddefnyddio a’i newid mewn unrhyw ffordd os ydych yn rhoi cydnabyddiaeth ar ffurf dolen i’r dudalen hon, ac yn trwyddedu eich fersiwn ddeilliadol yn yr un modd. Gweler testun y drwydded am ragor o fanylion.