Tyler, Bonnie (g.1951)

Oddi ar WICI
Neidio i: llywio, chwilio

Mae'r cofnod hwn ymysg y cannoedd sydd i'w gweld yn Cydymaith i Gerddoriaeth Cymru, cyfrol gyhoeddwyd gan Y Lolfa ym mis Medi 2018.

Cantores bop a ddaeth i amlygrwydd ar ddiwedd yr 1970au gan brofi cryn lwyddiant rhyngwladol yn ystod yr 1980au. Fe’i ganed yn Sgiwen, ger Castell-nedd. Glöwr oedd ei thad. Roedd ei mam yn gerddorol a chanai yn y côr lleol. Ar ddechrau’r 1970au bu Bonnie Tyler, neu Gaynor Hopkins fel ag yr ydoedd ar y pryd, yn dra llwyddiannus mewn cystadlaethau talent lleol, ac yn 1975 cafodd gynnig cytundeb recordio gyda label RCA yn Llundain. Newidiodd ei henw i Sherene Davis yn ystod yr 1970au cynnar am ei fod yn rhy debyg i enw’r gantores bop o Gymru, Mary Hopkin, cyn ei newid drachefn tua 1975, ar gais RCA i Bonnie Tyler.

Y dylanwadau cynnar ar Tyler oedd cantoresau soul a blues megis Tina Turner a Janis Joplin. Gwnaeth ei marc gyntaf gyda’r gân ‘Lost in France’ (RCA, 1976) - un o nifer o senglau cynnar a gyfansoddwyd ac a gynhyrchwyd gan Steve Wolfe a Ronnie Scott ac a gyrhaeddodd ddeg uchaf y siartiau cenedlaethol. Gwerthodd trydedd sengl Tyler, ‘It’s a Heartache’ (RCA, 1977), dros filiwn o gopïau yn Unol Daleithiau America gan gymell rhai i gymharu ei llais pwerus, llawn mynegiant ag eiddo’r canwr Rod Stewart.
Bonnie Tyler yn canu yng nghystadleuaeth Eurovision yn Sweden, 2013.

Arwyddodd Tyler i label Columbia/CBS yn America yn 1983 gan gydweithio gyda Jim Steinman, a fu’n gyfrifol am gyfansoddi a chynhyrchu recordiau megis Bat Out of Hell gan y canwr Meatloaf. Bu’n berthynas lwyddiannus, a chyrhaeddodd ‘Total Eclipse of the Heart’ rif un yn siartiau America a Phrydain yn 1983, gyda’r record hir Faster Than the Speed of Light (Columbia, 1983) hefyd yn cyrraedd y brig. Recordiodd Tyler ddeuawd gyda Shakin’ Stevens yn 1983 (‘A Rockin’ Good Way’), Cymro arall a ddaeth i’r amlwg yn ystod yr 1980au, a chanodd hefyd gyda’r cerddor amldalentog Todd Rundgren ar ei record hir Secret Dreams and Forbidden Fire (Columbia, 1986). Roedd y gân ‘Holding Out For A Hero’, oddi ar yr un albwm, wedi’i defnyddio’n wreiddiol yn y ffilm Footloose (Paramount, 1984).

Daeth newid cyfeiriad yn ystod yr 1990au gyda phoblogrwydd Tyler yn cynyddu mewn gwledydd Ewropeaidd megis yr Almaen, Norwy a Sweden, ac yn 2003 cafodd lwyddiant yn Ffrainc ar ôl recordio deuawd gyda’r gantores Kareen Antonn. Roedd recordiau megis Angel Heart (Hansa, 1992) yn perthyn i arddulliau pop canol-y-ffordd a chanu gwlad, ac, yn achos All In One Voice (EastWest, 1998), yn cynnwys rhai dylanwadau gwerinol a Cheltaidd. Aeth i gyfeiriad pop symffonig yn ddiweddarach gan gynhyrchu record hir o drefniannau pop gyda’r cyfansoddwr Karl Jenkins o’r enw Heart Strings (CMC, 2002) i gyfeiliant cerddorfa symffoni o Brâg. Cynrychiolodd Brydain yng nghystadleuaeth Eurovision yn Sweden yn 2013.

Yn wahanol i gantoresau megis Mary Hopkin a Cerys Matthews, ni chanodd Tyler yn Gymraeg cyn troi i’r Saesneg. Yn wir, dywedodd mewn cyfweliad yn 2012, ‘Does neb o’r ardal honno [Sgiwen] yn siarad Cymraeg, felly wnes i erioed ddysgu’r iaith.’ Efallai y byddai ei gyrfa wedi bod yn wahanol petai’r Gymraeg wedi bod yn rhan o’i chefndir a’i magwraeth.

Pwyll ap Siôn

Disgyddiaeth

 • The World Starts Tonight (RCA PL25063, 1977)
 • Natural Force (RCA PL25152, 1978)
 • Diamond Cut (RCA PL25194, 1979)
 • Goodbye to the Island (RCA LP5002, 1981)
 • Faster Than the Speed of Night (CBS 25304, 1983)
 • Secret Dreams and Forbidden Fire (CBS 86319, 1986)
 • Hide Your Heart (CBS 460125, 1988)
 • Bitterblue (Hansa 212142, 1991)
 • Angel Heart (Hansa 74321 11491, 1992)
 • Silhouette in Red (Hansa 74321 16522, 1993)
 • Free Spirit (EastWest 0630-12108-2, 1996)
 • All in One Voice (EastWest 3984-25658-2, 1998)
 • Heart Strings (CMC 5423452, 2002)
 • Simply Believe (EGP 517024 2, 2004)
 • Wings (Stick 100, 2005)
 • Rocks and Honey (ZYX 21010-2, 2013)Comisiynwyd y cofnod hwn ar gyfer Y Cydymaith i Gerddoriaeth Cymru, cyfrol a fydd yn cael ei chyhoeddi gan Y Lolfa yn 2018. Mae testun y cofnod hwn wedi’i ryddhau dan y drwydded Creative Commons BY-SA 4.0, sy’n eich caniatáu i’w ail-ddefnyddio a’i newid mewn unrhyw ffordd os ydych yn rhoi cydnabyddiaeth ar ffurf dolen i’r dudalen hon, ac yn trwyddedu eich fersiwn ddeilliadol yn yr un modd. Gweler testun y drwydded am ragor o fanylion.