Arobryn

Oddi ar WICI
Neidio i: llywio, chwilio

Ystyr arobryn fel ansoddair yw teilwng, haeddiannol, gwobrwyedig, ac fel berfenw, teilyngu, haeddu, ennill. Cyfeirir at gerddi buddugol mewn cystadlaethau yn aml fel ‘y gerdd arobryn’, ‘yr awdl arobryn’, ‘y bryddest arobryn’, ac yn y blaen.

Alan Llwyd


Mae testun y cofnod hwn wedi’i ryddhau dan y drwydded Creative Commons BY-SA 4.0, sy’n eich caniatáu i’w ail-ddefnyddio a’i newid mewn unrhyw ffordd os ydych yn rhoi cydnabyddiaeth ar ffurf dolen i’r dudalen hon, ac yn trwyddedu eich fersiwn ddeilliadol yn yr un modd. Gweler testun y drwydded am ragor o fanylion.