Mabwysiadu statudol

Oddi ar WICI
Neidio i: llywio, chwilio

Yng nghyd-destun tir ac eiddo gall mabwysiadu statudol ddigwydd un ai:

[a] Pan fo awdurdod lleol yn derbyn cyfrifoldeb dros gynnal a chadw priffordd neu garthffosiaeth.

[b] Penderfyniad gan gorff cyhoeddus, er enghraifft awdurdod lleol, i wneud yn orfodol ac yn weithredol ddarpariaethau mabwysiadol [adoptive provisions] o fewn statud gwlad, e.e. pennu bod perchnogion a/neu feddiannydd adeiladau gwag yn atebol i dalu ardrethu busnes yn unol â Deddf Ardrethi Cyffredin 1967.

Owain Llywelyn

Llyfryddiaeth

“Property Law and Practice”, Neil Duckworth and Anne Rodell, College of Law Publishing, argraffiad 2009, tudalennau 168-169



Mae testun y cofnod hwn wedi’i ryddhau dan y drwydded Creative Commons BY-SA 4.0, sy’n eich caniatáu i’w ail-ddefnyddio a’i newid mewn unrhyw ffordd os ydych yn rhoi cydnabyddiaeth ar ffurf dolen i’r dudalen hon, ac yn trwyddedu eich fersiwn ddeilliadol yn yr un modd. Gweler testun y drwydded am ragor o fanylion.