Teulu

Oddi ar WICI
Fersiwn a roddwyd ar gadw am 10:11, 14 Awst 2014 gan Marc Haynes (Sgwrs | cyfraniadau)
(gwahan) ← At y diwygiad blaenorol | Y diwygiad cyfoes (gwahan) | At y diwygiad dilynol → (gwahan)
Neidio i: llywio, chwilio

Crynodeb

Ym mhennod gyntaf y gyfres, yn sgîl marwolaeth annisgwyl Dr Walt, tad-yng-nghyfraith Hywel, fe’i gorfodir i wynebu’r ffaith mai dymuniad penna’ ei wraig yw symud ’nôl i Aberaeron i fyw. I Hywel, sy’n feddyg llwyddiannus yn Llundain, mae’r syniad yn anathema llwyr. Chwalwyd bywyd dedwydd y teulu gyda’r datguddiad mai Dr John, nid Richard Morgan, oedd tad Hywel. Cafwyd mwy o gyfrinachau hefyd, wrth i Hywel, sy’n cael ei bortreadu gan Geraint Morgan, gael perthynas gyda’i gydweithiwr a darpar wraig ei frawd, Dr Manon. Gorffenodd y gyfres gyntaf gyda'r gwylwyr ar bigau'r draen yn dilyn priodas Llŷr a Dr Manon a thrawiad Dr John.

Yn yr ail gyfres, mae Llŷr ar fin agor clwb newydd ar y maes carafannau mae’n rhedeg ar dir y teulu. Mae e a Manon, sy’n cael ei chwarae gan Catrin Morgan, yn paratoi i symud o Fryncelyn i gartref newydd. Bydd y drydedd gyfres yn cael ei darlledi yn Hydref 2010.

Manylion Pellach

Teitl Gwreiddiol: Teulu

Blwyddyn: 2008, 2010

Hyd y Ffilm: 60 munud bob pennod

Cyfarwyddwr: Delyth Thomas, Sion Humphreys, Rhys Powys, Gareth Rowlands

Sgript gan: Meic Povey, Branwen Cennard

Stori gan: Geraint Lewis

Cynhyrchydd: Branwen Cennard

Cwmnïau Cynhyrchu: Boomerang

Genre: Drama

Cast a Chriw

Prif Gast

 • William Thomas (Richard)
 • Mair Rowlands (Margaret)
 • Geraint Morgan (Hywel)
 • Rhys ap Hywel (Llyr)
 • Rhian Jones (Llinos)
 • Gaynor Morgan Rees (Dot)
 • Heledd Baskerville (Catrin)
 • Zak Daly (Owain)
 • Jonathan Nefydd (Danny)
 • Rhys Parry Jones (Dr John)
 • Eiry Thomas (Eirlys)
 • Catrin Morgan (Manon)
 • Lydia Jones (Meleri)
 • Dewi Rhys Williams (Eric)
 • Meilyr Sion (Rhydian Lloyd)
 • Bradley Freegard (Steffan)
 • Steffan Rhodri (Danny)
 • Beth Robert (Myra)
 • Matthew Gravelle (Huw)

Ffotograffiaeth

 • Ray Orton, Tony Yates

Dylunio

 • Phil Rawsthorne

Cerddoriaeth

 • Dyfan Jones

Sain

 • Tom Logan, Andy Powell, Rolant Jones

Golygu

 • Sara Jones, Angharad Owen

Manylion Technegol

Fformat Saethu: Clir Lun

Math o Sain: Stereo

Lliw: Lliw

Cymhareb: Agwedd 16:9

Gwlad: Cymru

Iaith Wreiddiol: Cymraeg

Lleoliadau Saethu: Aberaeron, CaerdyddMae testun y cofnod hwn wedi’i ryddhau dan y drwydded Creative Commons BY 4.0, sy’n eich caniatáu i’w ail-ddefnyddio a’i newid mewn unrhyw ffordd os ydych yn rhoi cydnabyddiaeth ar ffurf dolen i’r dudalen hon. Gweler testun y drwydded am ragor o fanylion.