Y Mynydd Grug

Oddi ar WICI
Neidio i: llywio, chwilio

Manylion Pellach

Teitl Gwreiddiol: Mynydd Grug, Y

Teitl Amgen: The Heather Mountain

Blwyddyn: 1997

Hyd y Ffilm: 82 munund

Dyddiad y Darllediad Cyntaf: 25 Rhagfyr 1997

Cyfarwyddwr: Angela Roberts

Sgript gan: Angela Roberts

Stori gan: Kate Roberts

Addasiad o: Te yn y Grug gan Kate Roberts

Cynhyrchydd: Dyfan Roberts

Cwmnïau Cynhyrchu: Llun y Felin / S4C / Cyngor Celfyddydau Cymru

Genre: Addasiad, Drama, Ieuenctid

Rhagor

Cafod y ffilm £6,000 o bunnau gan Gyngor Celfyddydau Cymru ar gyfer costau ôl-gynhyrchu. Cyfanswm cyllideb y cynhyrchiad oedd £600,000.

Cast a Chriw

Prif Gast

 • Anwen Haf Elias (Begw)

Cast Cefnogol

 • Claire Goddard – Wini Ffini Hadog
 • Elain Llwyd – Mair
 • Owain Sion Williams – Robin
 • Dafydd Emyr – Tad Begw
 • Elin Gruffydd – Gwenno Hodgkins
 • Mr Huws – Jonathan Nefydd
 • Mrs Huws – Sera Cracroft
 • Dafydd Siôn – Stewart Jones
 • Nanw Siôn – Dilys Price
 • Rhys – Sam Rogers
 • Bilw – Huw Llŷr
 • Wmffra – Robin Eiddor
 • Wili Robaitsh – Emlyn Gomer

Ffotograffiaeth

 • Huw Davies

Dylunio

 • Martin Morley

Cerddoriaeth

 • Jochen Eisentraut

Sain

 • Mike Walker / Andy Morris

Golygu

 • Dennis Pritchard Jones

Effeithiau Arbennig

 • Mick Winning

Cydnabyddiaethau Eraill

 • Gwisgoedd – Iorwen James
 • Colur – Magi Vaughan
 • Rheolwr y Cynhyrchiad – Dilwyn Roberts

Manylion Technegol

Fformat Saethu: 35mm

Math o Sain: Dolby Stereo

Lliw: Lliw

Cymhareb Agwedd: 1.85:1

Gwlad: Cymru

Iaith Wreiddiol: Cymraeg

Lleoliadau Saethu: Dyffryn Nantlle a Chaernarfon, Gwynedd

Gwobrau:

Gŵyl ffilmiau Blwyddyn Gwobr Derbynnydd
BAFTA Cymru 1998 Gwisgoedd Gorau Iorwen James

Lleoliadau Arddangos: Gwyl Ffilmiau Ryngwladol Aberystwyth (1997)

Taith o amgylch Cymru gan gynnwys : Theatr Gwynedd (Bangor), Neuadd Ogwen (Bethesda), Theatr Mwldan (Aberteifi)

Gwyl Ffilmiau Emden, Yr Almaen 1998

Filmfestival Feminale, Köln, Yr Almaen 1998

Gwyl Ffilmiau Plant Frankfurt, Yr Almaen 1998

Hawlfraint: S4C

Manylion Atodol

Llyfrau

 • ap Dyfrig, R., Jones, E. H. G., Jones, G. The Welsh Language in the Media (Aberystwyth: Mercator Media, Mercator Media Monographs, 2006)

Gwefannau

Fideos

Mae Y Mynydd Grug ar gael i ddefnyddwyr cofrestredig yn Llyfrgell y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.


Mae testun y cofnod hwn wedi’i ryddhau dan y drwydded Creative Commons BY 4.0, sy’n eich caniatáu i’w ail-ddefnyddio a’i newid mewn unrhyw ffordd os ydych yn rhoi cydnabyddiaeth ar ffurf dolen i’r dudalen hon. Gweler testun y drwydded am ragor o fanylion.