Adbryniant

Oddi ar WICI
Neidio i: llywio, chwilio

Dyma'r broses o ddiddymu neu ganslo morgais [neu unrhyw faich cyfreithiol yn erbyn yr eiddo], drwy ad-dalu'r balans sydd yn weddill ar y pryd. Yn ogystal, gall fod oblygiadau costau ad-dalu yn daladwy i’r morgeisydd.

Owain Llywelyn

Llyfryddiaeth

“Making Sense of Land Law”, April Stroud, Palgrave Macmillan, pedwerydd argraffiad, tudalen 559

“The Glossary of Property Terms”, Estates Gazette, argraffiad 1993, tudalen 151Mae testun y cofnod hwn wedi’i ryddhau dan y drwydded Creative Commons BY-SA 4.0, sy’n eich caniatáu i’w ail-ddefnyddio a’i newid mewn unrhyw ffordd os ydych yn rhoi cydnabyddiaeth ar ffurf dolen i’r dudalen hon, ac yn trwyddedu eich fersiwn ddeilliadol yn yr un modd. Gweler testun y drwydded am ragor o fanylion.