Adeilad ategol

Oddi ar WICI
Neidio i: llywio, chwilio

Adeilad sydd yn cael ei ddefnyddio at bwrpas ychwanegol i bwrpas prif adeilad o fewn mangre, e.e. tŷ boeler, sydd o fewn mangre sydd yn bennaf yn cynnwys swyddfeydd gweinyddol.

Owain Llywelyn

Llyfryddiaeth

https://www.quora.com/What-is-an-ancillary-building-What-are-some-examples

"The Glossary of Property Terms", Estates Gazette, argraffiad 1993, tudalen 10Mae testun y cofnod hwn wedi’i ryddhau dan y drwydded Creative Commons BY-SA 4.0, sy’n eich caniatáu i’w ail-ddefnyddio a’i newid mewn unrhyw ffordd os ydych yn rhoi cydnabyddiaeth ar ffurf dolen i’r dudalen hon, ac yn trwyddedu eich fersiwn ddeilliadol yn yr un modd. Gweler testun y drwydded am ragor o fanylion.