Adeiladau Rhestredig

Oddi ar WICI
Neidio i: llywio, chwilio

Adeiladau o werth archeolegol neu hanesyddol a gynhwysir mewn rhestr a gedwir gan yr Ysgrifennydd Gwladol dros yr Amgylchedd dan Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1971.

Mae 3 gwahanol gradd/categori sef Gradd 1, 2 a 3. Mae Gradd 1 yn dynodi adeiladau o ddiddordeb eithriadol; Gradd 2 yn dynodi diddordeb arbennig. Mae Gradd 2* hefyd sy’n dynodi pwysigrwydd sylweddol.

Rhaid rhoi hysbysiad i’r perchennog os y bwriedir rhestru ac ni all addasu, ymestyn na dymchwel yr adeilad heb gael cydsyniad adeiladau rhestredig.


Owain Llywelyn

Llyfryddiaeth

Planning Law and Practice, James Cameron Blackhall, Cavendish Publishing, trydydd argraffiad, tudalennau 265-273,282 a 287-290Mae testun y cofnod hwn wedi’i ryddhau dan y drwydded Creative Commons BY-SA 4.0, sy’n eich caniatáu i’w ail-ddefnyddio a’i newid mewn unrhyw ffordd os ydych yn rhoi cydnabyddiaeth ar ffurf dolen i’r dudalen hon, ac yn trwyddedu eich fersiwn ddeilliadol yn yr un modd. Gweler testun y drwydded am ragor o fanylion.