Adeiladwaith ffrâm bren

Oddi ar WICI
Neidio i: llywio, chwilio

Mae’r broses yn seiliedig ar greu fframwaith bren sydd yn cynnal y llwyth uwchben [load bearing] gan gynnwys y llwythi marw a llwythi byw o’r lloriau uwch gan gynnwys y to. Wedi hynny fe orchuddir y ffrâm gyda chladin [fel arfer mewn bris] er mwyn rhoi’r argraff fod yr adeiladwaith ar sail draddodiadol. Wrth i’r adeiladwaith gael ei adeiladu, defnyddir sgaffaldau i ddal y ffrâm yn ei le.

Owain Llywelyn

Llyfryddiaeth

“Construction Technology 1: House Construction”, Mike Riley ac Alison Cotgrave, Palgrave Macmillan, trydydd argraffiad, tudalennau 211-215Mae testun y cofnod hwn wedi’i ryddhau dan y drwydded Creative Commons BY-SA 4.0, sy’n eich caniatáu i’w ail-ddefnyddio a’i newid mewn unrhyw ffordd os ydych yn rhoi cydnabyddiaeth ar ffurf dolen i’r dudalen hon, ac yn trwyddedu eich fersiwn ddeilliadol yn yr un modd. Gweler testun y drwydded am ragor o fanylion.