Adfywio economaidd

Oddi ar WICI
Neidio i: llywio, chwilio

Caiff adfywio economaidd ei ddiffinio yn adran 136 Deddf Llywodraeth Leol, Cynllunio a Thir fel “sicrhau fod tir ac adeiladau yn cael eu defnyddio’n effeithlon, annog datblygu diwydiant a masnach bresennol a newydd, creu amgylchfyd atyniadol a sicrhau fod tai a chyfleusterau cymdeithasol ar gael er denu pobl i fyw a gweithio yn y gymuned”.

Owain Llywelyn

Llyfryddiaeth

“Planning Law and Practice”, James Cameron Blackhall, Cavendish Publishing Limited, argraffiad cyntaf, tudalennau 26, 61 a 63Mae testun y cofnod hwn wedi’i ryddhau dan y drwydded Creative Commons BY-SA 4.0, sy’n eich caniatáu i’w ail-ddefnyddio a’i newid mewn unrhyw ffordd os ydych yn rhoi cydnabyddiaeth ar ffurf dolen i’r dudalen hon, ac yn trwyddedu eich fersiwn ddeilliadol yn yr un modd. Gweler testun y drwydded am ragor o fanylion.