Adnewyddu

Oddi ar WICI
Neidio i: llywio, chwilio

Dylid cyferbynnu adnewyddu efo atgyweirio. Mae eglurhad o’r gwahaniaeth i’w gael yn nyfarniad Arglwydd Ustus Buckley yn Lurcott-v-Wakely and Wheeler [1911] lle dywed, inter alia, “…nid yw ailadeiladu'r cyfan o reidrwydd yn golygu ‘yn ei gyfanrwydd’ ond yn hytrach gall gwmpasu'r holl adeilad neu rannau dan sylw”.

Owain Llywelyn

Llyfryddiaeth

“Property Development”, Sara Wilkinson a Richard Reed, Routledge Publishing, pumed argraffiad, tudalennau 14,17, 38-39, 55, 59, 65, 70, 72, 74-76, 78 a 342Mae testun y cofnod hwn wedi’i ryddhau dan y drwydded Creative Commons BY-SA 4.0, sy’n eich caniatáu i’w ail-ddefnyddio a’i newid mewn unrhyw ffordd os ydych yn rhoi cydnabyddiaeth ar ffurf dolen i’r dudalen hon, ac yn trwyddedu eich fersiwn ddeilliadol yn yr un modd. Gweler testun y drwydded am ragor o fanylion.