Arolygydd Adeiladau

Oddi ar WICI
Neidio i: llywio, chwilio

Swyddog wedi ei gymhwyso sydd wedi’i awdurdodi i archwilio gwaith adeiladu er mwyn sicrhau ei fod yn cydymffurfio â Rheoliadau Adeiladu, rheolau ac ordinhadau priodol.

Mae’r llysoedd wedi penderfynu na fydd Arolygwyr Adeiladau yn gyfrifol nac yn gyfreithiol atebol am unrhyw anwaith neu gamgymeriad.

Owain Llywelyn

Llyfryddiaeth

“Property Development”, Wilkinson and Reed, Routledge Publishing, pumed argraffiad, tudalennau 207 a 226Mae testun y cofnod hwn wedi’i ryddhau dan y drwydded Creative Commons BY-SA 4.0, sy’n eich caniatáu i’w ail-ddefnyddio a’i newid mewn unrhyw ffordd os ydych yn rhoi cydnabyddiaeth ar ffurf dolen i’r dudalen hon, ac yn trwyddedu eich fersiwn ddeilliadol yn yr un modd. Gweler testun y drwydded am ragor o fanylion.