Astudiaeth ddichonoldeb

Oddi ar WICI
Neidio i: llywio, chwilio

Astudiaeth a gwerthusiad o gynllun neu ddatblygiad arfaethedig yn canolbwyntio ar ymarferoldeb y cynllun, y tebygolrwydd o gwblhad a’r canlyniad ariannol amcanedig.


Owain Llywelyn

Llyfryddiaeth

The Glossary of Property Terms, Estates Gazette, pedwerydd argraffiad, tudalen 75



Mae testun y cofnod hwn wedi’i ryddhau dan y drwydded Creative Commons BY-SA 4.0, sy’n eich caniatáu i’w ail-ddefnyddio a’i newid mewn unrhyw ffordd os ydych yn rhoi cydnabyddiaeth ar ffurf dolen i’r dudalen hon, ac yn trwyddedu eich fersiwn ddeilliadol yn yr un modd. Gweler testun y drwydded am ragor o fanylion.