Blaenymrwymiad

Oddi ar WICI
Neidio i: llywio, chwilio

Cyfyd yng nghyd-destun datblygu tir ac eiddo.

i] Ymrwymiad i dalu neu ryddhau arian i ddatblygwr ar ddyddiad penodedig yn y dyfodol.

ii] Ad-daliad ar ddyddiad penodedig o ddyled a gafwyd gan ddatblygwr yn y cyfamser mewn cyfnod cytundeb.


Owain Llywelyn

Llyfryddiaeth

Property Development, Sara Wilkinson a Richard Reed, Routledge, pumed argraffiad, tudalennau 16,118,125,131,150-2,157,170 a 244Mae testun y cofnod hwn wedi’i ryddhau dan y drwydded Creative Commons BY-SA 4.0, sy’n eich caniatáu i’w ail-ddefnyddio a’i newid mewn unrhyw ffordd os ydych yn rhoi cydnabyddiaeth ar ffurf dolen i’r dudalen hon, ac yn trwyddedu eich fersiwn ddeilliadol yn yr un modd. Gweler testun y drwydded am ragor o fanylion.