Branwen

Oddi ar WICI
Neidio i: llywio, chwilio

Crynodeb

Seliwyd y ffilm ar un o straeon y Mabinogi. Mae Branwen yn ymgyrchydd iaith sy’n medru’r Gymraeg a’r Gwyddeleg. Mae’n chwaer i Mathonwy, aelod o’r fyddin Brydeinig, ac mae'n briod â Kevin, sy'n aelod o'r IRA. Dadlenna’r ffilm y rhyngberthnasau grymus rhwng cariad, crefydd, gwleidyddiaeth, yr IRA a'r fyddin Brydeinig.

Manylion Pellach

Teitl Gwreiddiol: Branwen

Blwyddyn: 1994

Hyd y Ffilm: 102 munud

Cyfarwyddwr: Ceri Sherlock

Sgript gan: Gareth Miles / Angela Graham / Ceri Sherlock

Addasiad o: ddrama lwyfan Gareth Miles (o chwedl Branwen)

Cynhyrchydd: Angela Graham

Cwmnïau Cynhyrchu: Teliesyn Tŷ Helwick

Genre: Drama

Rhagor

Diolchiadau ar y cydnabyddiaethau :

Y Tad Reynolds, Offeriaid ac Addolwyr

Eglwys Redemptoraidd Clonard, Belfast

Mr & Mrs Hodsall a Deaconiaid Capel y Bedyddwyr Croes y Parc

Brodorion Gorllewin Belfast, Grangetown, Caerdydd a Talbot GReen, De Morgannwg

Mynwent Milltown, Belfast

Canolfan Iaith a Diwylliant y Culturlann, Falls Road, Belfast

Liam Andrews

National Graves Association

Coleg Prifysgol Cymru, Aberystwyth

Next Clothing, Something Different, Birmingham (Ffrog Briodas)

Ysbytai : Belfast City, Rhydlafar, Prifysgol Cymru

Archif : BBC TV, WTN

Cast a Chriw

Prif Gast

 • Morfudd Hughes (Branwen Roberts)
 • Richard Lynch (Kevin McCarthy)
 • J.O. Roberts (Y Parch. Llion Roberts)
 • Robert Gwyn Davin (Mathonwy Roberts)
 • Alun Elidyr (Peredur Roberts)

Cast Cefnogol

 • Donal – Ian McElhinney
 • Eilish – Marie Jones
 • Seamus – Mark Mulholland
 • Paddy – Alan Craig
 • Breda – Rhoda Armstrong
 • Brian – James Duran
 • Y Tad Ciarán Armstrong – Tim Loane
 • Dominic McCarthy – Kevin Reynolds
 • Huw Arwel Evans – Huw Llŷr
 • Eamon – Michael McKnight
 • Gerry – David Calvert
 • Anto – Tom Magill
 • Imelda – Nuala McKeever
 • Capten Carolyn Angel – Melanie Walters
 • Y Cadfridog Harkness – Bernard Latham

Ffotograffiaeth

 • Ray Orton

Dylunio

 • Stage Works

Cerddoriaeth

 • Dave Hewson

Sain

 • Alan Jones

Golygu

 • Trevor Keates

Cydnabyddiaethau Eraill

 • Comisiynydd Drama S4C – Dafydd Huw Williams
 • Golygydd Sgript S4C – Dwynwen Berry
 • Cyfarwyddydd Cynhyrchiadau Teliesyn – Carmel Gahan
 • Rheolwr Cynhyrchu – Maurice Hunter
 • Cynllunydd Gwisgoedd – Gary Lane
 • Cynllunydd Coluro – Catherine Davies

Manylion Technegol

Tystysgrif Ffilm: Untitled Certificate

Fformat Saethu: Super 16mm

Math o Sain: Dolby

Lliw: Lliw

Cymhareb Agwedd: 1.85:1

Gwlad: Cymru

Iaith Wreiddiol: Cymraeg / Saesneg / Gwyddeleg

Lleoliadau Saethu: Peterston Super-Ely, Cymru / Belffast, Gogledd Iwerddon

Gwobrau:

Gŵyl ffilmiau Blwyddyn Gwobr
Gwyl Ffilm a Theledu Celtaidd 1995 Ffilm Orau
Houston International Film Festival, UDA 1995 Silver Award

Lleoliadau Arddangos: Gwyl Ffilmiau Ryngwladol Llundain Regus, 1994

New British Expo, Gwyl Ffilmiau Caeredin, Yr Alban 1995

Gwyl Ffilmiau San Sebastiàn, Sbaen 1995

British Film Showcase, AFI/Los Angeles International Film Festival, UDA 1995

Hawlfraint: S4C

Manylion Atodol

Llyfrau

 • Steve Blandford, Film, Drama and the Break-up of Britain (Llundain: Intellect Books, 2007)
 • Dave Berry, 'Unearthing the Present: Television Drama in Wales', yn Steve Blandford (gol.), Wales on Screen (Penybont: Seren, 2000), tt. 128–151.

Gwefannau

Adolygiadau

Dyfyniad o'r adolygiad :

"A brave shot at hitching the two Celtic societies of Wales and Northern Ireland under an umbrella of anti-English nationalism, "Branwen" misses its target through shaky development, revealing the stretch marks on its central thesis. This controversial attempt to take Welsh-lingo filmmaking into the contemporary political arena looks set to go not much wider than airings to the already convinced."

Erthyglau

 • O gasgliad David Berry, Archif Genedlaethol Sgrin a Sain Cymru : "Tristwch a gwae Branwen fodern" Y Cymro, 14 Rhagfyr 1994 (wedi’i ail argraffu yn Orson, Rhagfyr 1994)Mae testun y cofnod hwn wedi’i ryddhau dan y drwydded Creative Commons BY 4.0, sy’n eich caniatáu i’w ail-ddefnyddio a’i newid mewn unrhyw ffordd os ydych yn rhoi cydnabyddiaeth ar ffurf dolen i’r dudalen hon. Gweler testun y drwydded am ragor o fanylion.