Brics

Oddi ar WICI
Neidio i: llywio, chwilio

Fe ddiffinnir brics yn Safon Brydeinig 3921 fel unedau adeiladu na ddylai fod yn fwy na 337.5mm o hyd, 225mm o led ac uchder o 112.5mm. Yn y DU'r maint safonol yw 215mm o hyd x 102.5mm o led ac uchder o 65mm. Cânt eu gwneud o glai, concrit a chalsiwm silicad.

Owain Llywelyn

Llyfryddiaeth

“Construction Technology 1: House Construction”, Mike Riley ac Alison Cotgrave, Palgrave Macmillan, trydydd argraffiad, tudalennau 185-188.Mae testun y cofnod hwn wedi’i ryddhau dan y drwydded Creative Commons BY-SA 4.0, sy’n eich caniatáu i’w ail-ddefnyddio a’i newid mewn unrhyw ffordd os ydych yn rhoi cydnabyddiaeth ar ffurf dolen i’r dudalen hon, ac yn trwyddedu eich fersiwn ddeilliadol yn yr un modd. Gweler testun y drwydded am ragor o fanylion.