Byd heb gynllun

Oddi ar WICI
Neidio i: llywio, chwilio

Yng nghyd destun atafaelu gorfodol ac wrth asesu iawndal, rhagdybir y byddai'r tir ac eiddo ar ddyddiad y prisio yn bodoli mewn byd cynllunio ble na fyddai'r cynllun sydd wrth wraidd yr atafaeliad [e. e. canolfan siopa, ystâd o dai] yn bodoli - felly’n byd heb gynllun [No scheme world] - ac na ellid priodoli gwerthoedd uwch i’r eiddo er budd yr hawlydd.

Owain Llywelyn

Llyfryddiaeth

Compulsory Purchase and Compensation, Barry Denyer-Green, Estates Gazette, wythfed argraffiad, tudalennau 233-234 a 249Mae testun y cofnod hwn wedi’i ryddhau dan y drwydded Creative Commons BY-SA 4.0, sy’n eich caniatáu i’w ail-ddefnyddio a’i newid mewn unrhyw ffordd os ydych yn rhoi cydnabyddiaeth ar ffurf dolen i’r dudalen hon, ac yn trwyddedu eich fersiwn ddeilliadol yn yr un modd. Gweler testun y drwydded am ragor o fanylion.