Cyfamod ymhlyg

Oddi ar WICI
Neidio i: llywio, chwilio

Cyfamod o fewn prydles, er nad yw’n benodol ac ysgrifenedig, sydd serch hynny'n weithredol ac yn orfodadwy.

Er enghraifft pan fo tenant/prydlesai mewn meddiant o’r adeilad, mae cyfamod ymhlyg y bydd yn cynnal a chadw’r adeilad mewn modd priodol ac o ran sut y disgwylir i denant ymddwyn.


Owain Llywelyn

Llyfryddiaeth

Making Sense of Land Law, April Stroud, Palgrave Macmillan, pedwerydd argraffiad, tudalennau 432-433,444-449,461-465 a 471-472Mae testun y cofnod hwn wedi’i ryddhau dan y drwydded Creative Commons BY-SA 4.0, sy’n eich caniatáu i’w ail-ddefnyddio a’i newid mewn unrhyw ffordd os ydych yn rhoi cydnabyddiaeth ar ffurf dolen i’r dudalen hon, ac yn trwyddedu eich fersiwn ddeilliadol yn yr un modd. Gweler testun y drwydded am ragor o fanylion.