Cyfradd twf

Oddi ar WICI
Neidio i: llywio, chwilio

Y gyfradd ble mae rhenti neu werth cyfalaf wedi cynyddu [neu ostwng - twf negatif] mewn unrhyw farchnad, neu ddarogan o dwf yng nghyd-destun ffactorau megis galw a chyflenwad, chwyddiant neu ddadchwyddiant [deflation]. Fel arfer fe’i mynegir fel canran dros gyfnod, fel arfer misoedd neu flynyddoedd.


Owain Llywelyn

Llyfryddiaeth

The Valuation of Property Investments, Nigel Enever a David Isaac, Estates Gazette, pumed argraffiad, tudalennau 110,167-179 a 215-224Mae testun y cofnod hwn wedi’i ryddhau dan y drwydded Creative Commons BY-SA 4.0, sy’n eich caniatáu i’w ail-ddefnyddio a’i newid mewn unrhyw ffordd os ydych yn rhoi cydnabyddiaeth ar ffurf dolen i’r dudalen hon, ac yn trwyddedu eich fersiwn ddeilliadol yn yr un modd. Gweler testun y drwydded am ragor o fanylion.