Cyfyngiad teitl tir

Oddi ar WICI
Neidio i: llywio, chwilio

‘Baich’ a osodir ar dir yw hyn, sydd yn creu hawl trydydd parti neu fel arall yn creu isdeitl sydd angen ei gofrestru, cyn unrhyw werthu ar y prif dir, cyn y gall gael ei orfodi yn erbyn prynwyr i’r dyfodol.

Gall esiamplau gynnwys morgeisi, cytundebau i brynu neu i ganiatáu prydlesi, cyfamodau cyfyngu a hawddfreintiau ecwiti.

Dylid cofrestru hyn yn y canlynol:

a] Cofrestr Pridiannau Tir dan Ddeddf Pridiannau Tir Lleol 1972 [tir heb ei gofrestru.

b] Cofrestr y gofrestrfa tir [tir wedi ei gofrestru].

c] Cofrestr Pridiannau Tir Lleol [ble mae’r awdurdod lleol yn meddu a defnyddio pwerau statudol].


Owain Llywelyn

Llyfryddiaeth

Making Sense of Land Law, April Stroud, Palgrave Macmillan, pedwerydd argraffiad, tudalennau 47-48,36-37,40 a 45Mae testun y cofnod hwn wedi’i ryddhau dan y drwydded Creative Commons BY-SA 4.0, sy’n eich caniatáu i’w ail-ddefnyddio a’i newid mewn unrhyw ffordd os ydych yn rhoi cydnabyddiaeth ar ffurf dolen i’r dudalen hon, ac yn trwyddedu eich fersiwn ddeilliadol yn yr un modd. Gweler testun y drwydded am ragor o fanylion.