Cymal terfynu

Oddi ar WICI
Neidio i: llywio, chwilio

Cymal mewn prydles sy’n rhoi hawl i brydlesydd a phrydlesai, dan amodau penodol, i ddirwyn y brydles i ben cyn y dyddiad olaf a bennwyd yn wreiddiol. Mae’r cymal fel arfer yn diffinio'r cyfnod o rybudd a ddisgwylir ac fe all fod yn ddarostyngedig i ddarpariaethau cytundebol neu ariannol/statudol.


Owain Llywelyn

Llyfryddiaeth

Valuation: Principles into Practice, W H Rees a R E H Hayward, Estates Gazette, pumed argraffiad, tudalennau 140,145 a 150Mae testun y cofnod hwn wedi’i ryddhau dan y drwydded Creative Commons BY-SA 4.0, sy’n eich caniatáu i’w ail-ddefnyddio a’i newid mewn unrhyw ffordd os ydych yn rhoi cydnabyddiaeth ar ffurf dolen i’r dudalen hon, ac yn trwyddedu eich fersiwn ddeilliadol yn yr un modd. Gweler testun y drwydded am ragor o fanylion.