Cywasgydd

Oddi ar WICI
Neidio i: llywio, chwilio

Dyfais fecanyddol sydd yn rhoi nwy dan wasgedd er mwyn ei drawsnewid yn hylif fel bod modd i ganiatáu gwres i gael ei dynnu allan o’r aer neu i gael ei ychwanegu ato.

Cywasgyddion yw’r brif gydran o bympiau gwres confensiynol ac aerdymherwyr. Gan amlaf bydd unedau aerdymheru wedi ei lleoli tu allan i’r adeilad gyda gwyntyll fawr er mwyn tynnu allan y gwres.


Owain Llywelyn

Llyfryddiaeth

“Building Services Engineering”, David V Chadderton, Routledge Publishing, chweched argraffiad, tudalennau 100, 314-15 a 321Mae testun y cofnod hwn wedi’i ryddhau dan y drwydded Creative Commons BY-SA 4.0, sy’n eich caniatáu i’w ail-ddefnyddio a’i newid mewn unrhyw ffordd os ydych yn rhoi cydnabyddiaeth ar ffurf dolen i’r dudalen hon, ac yn trwyddedu eich fersiwn ddeilliadol yn yr un modd. Gweler testun y drwydded am ragor o fanylion.