Dadansoddi llif arian disgowntiedig

Oddi ar WICI
Neidio i: llywio, chwilio

Technegau a ddefnyddir wrth werthuso buddsoddiadau, lle caiff mewnlif ac all-lif arian mewn prosiect eu mynegi yn nhermau llinell amser y presennol drwy ddefnyddio ffactorau disgownt.

Y technegau mwyaf cyffredin a ddefnyddir yw’r Gyfradd Adennill Fewnol [Internal Rate of Return - IRR] neu Werth Presennol Net [Net Present Value - NPV].

Gellir defnyddio'r technegau er mwyn prisio tir ac eiddo neu fuddsoddiadau, gosod safle [ranking] prosiectau a gwerthuso cynllunio prosiectau neu gydrannau.

Owain Llywelyn

Llyfryddiaeth

http://termau.cymru/#discounted%20cash%20flow&sln=en

“Property Development”, Sara Wilkinson and Richard Reed, Routledge, pumed argraffiad, tudalennau 110,111-113



Mae testun y cofnod hwn wedi’i ryddhau dan y drwydded Creative Commons BY-SA 4.0, sy’n eich caniatáu i’w ail-ddefnyddio a’i newid mewn unrhyw ffordd os ydych yn rhoi cydnabyddiaeth ar ffurf dolen i’r dudalen hon, ac yn trwyddedu eich fersiwn ddeilliadol yn yr un modd. Gweler testun y drwydded am ragor o fanylion.