Dal:Yma/Nawr

Oddi ar WICI
Neidio i: llywio, chwilio

Crynodeb

Cerddi'r Ffilm

"Can y Gwneuthwr Mapiau" Gwyneth Lewis

"Mewn Dau Gae" Waldo Williams

"Ewyllys i’r Meibion" Dafydd Rowlands

"Yr Hebog uwch Felindre" Alan Llwyd

"Awelon" Aled Jones Williams

"Traeth y Pigyn" T. Llew Jones

"Ystafell Gynddylan" Llywarch Hen

"Ymadawiad Arthur" T. Gwynn Jones

"Y Rheswm" T. H. Parry Williams

"Marwnad Llywelyn" Gruffydd Ab yr Ynad Goch

"Dadeni" Mererid Hopwood

"Agro" Sion Eirian

"Y Gododdin" Aneirin

"Ar Lan y Mor" Traddodiadol

"Cilmeri" Gerallt Lloyd Owen

"Y Gwanwyn" Dic Jones

"Morfudd fel yr haul" Dafydd Ap Gwilym

"Ynyswyr" Myrddin Ap Dafydd

"Disgwyl yr Arglwydd" Anne Grifiths

"Croesi Traeth" Gwyn Thomas

"Arglwydd Dyma Fi" Ieuan Gwyllt

"Pererin Wyf" William Williams, Pantycelyn

"Rhyddid" Emyr Lewis

"Pererin Nid Wyf" David R. Edwards

"1/1/00" Lisa Tiplady

"Dychwelyd" T. H .Parry Williams


Manylion Pellach

Teitl Gwreiddiol: Dal:Yma/Nawr

Blwyddyn: 2003

Hyd y Ffilm: 75 munud

Cyfarwyddwr: Marc Evans (ac eraill – gweler cydnabyddiaethau eraill)

Addasiad o: nifer o weithiau barddonol Cymraeg

Cynhyrchydd: Ynyr Williams

Cwmnïau Cynhyrchu: Fiction Factory Films / S4C

Genre: Addasiad

Cast a Chriw

Prif Gast

 • Rhys Ifans
 • Cerys Matthews
 • Ioan Gruffydd
 • Siân Phillips
 • Matthew Rhys
 • John Cale
 • Nia Roberts
 • Daniel Evans
 • Iola Gregory
 • Guto Harri
 • Betsan Llwyd
 • Richard Harrington
 • Peter John
 • Maureen Rhys
 • Stewart Jones

Cast Cefnogol

 • Nealle Howells
 • Ffion Jon Williams

Ffotograffiaeth

 • Jimmy Dibling

Dylunio

 • Gareth Cousins

Cerddoriaeth

 • Owen Powell / Bedwyr Humphreys

Sain

 • Simon Jones / Greg Provan

Golygu

 • Mike Hopkins

Cydnabyddiaethau Eraill

 • Cyfarwyddwyr Cerddi – Gruff Davies, Rhodri Glyn Davies, Dave Evans, Chris Forster, Ieuan Morris, Ed Talfan, Ed Thomas, Bedwyr Williams
 • Uwch Gynhyrchwyr – Ed Thomas, Fizzy Oppé
 • Cynhyrchydd Gweithredol – Maurice Hunter
 • Gwisgoedd – Alison Saunders
 • Coluro – Gill Rees

Manylion Technegol

Tystysgrif Ffilm: 12A

Fformat Saethu: 35mm

Math o Sain: Dolby

Lliw: Lliw

Cymhareb Agwedd: 1.85:1

Gwlad: Cymru

Iaith Wreiddiol: Cymraeg

Lleoliadau Saethu: Tyddewi, Sir Benfro / Caerdydd / Los Angeles, UDA

Lleoliadau Arddangos: Chwefror 2004 23 Abertawe – Theatr Taliesin 23 Nantgarw – Showcase 27 & 28 Caerdydd – Chapter

Mawrth 2004 3 Rhuthun – Canolfan Glyndwr 7 & 8 Bangor – Theatr Gwynedd 10 Harlech – Theatr Ardudwy 18 Wyddgrug – Theatr Clwyd 22 & 23 Aberystwyth – Canolfan Celfyddydau 25 & 26 Bala – Neuadd Buddug 29, 30 & 31 Pwllheli – Neuadd Dwyfor

Ebrill 2004 1 Pwllheli – Neuadd Dwyfor 13 Aberdâr – Coliseum 14 Coed Duon – Neuadd y Glowyr 21 & 22 Crymych – Canolfan y Preseli 28 Caergybi – Canolfan Ucheldre 30 Llanfyllin – Theatr Llwyn

Mai 2004 12 Llanelli – Theatr Elli Hawlfraint Fiction Factory

Hawlfraint: Fiction Factory

Manylion Atodol

Llyfrau

Gwefannau

ErthyglauMae testun y cofnod hwn wedi’i ryddhau dan y drwydded Creative Commons BY 4.0, sy’n eich caniatáu i’w ail-ddefnyddio a’i newid mewn unrhyw ffordd os ydych yn rhoi cydnabyddiaeth ar ffurf dolen i’r dudalen hon. Gweler testun y drwydded am ragor o fanylion.