Datblygiad amlddefnydd

Oddi ar WICI
Neidio i: llywio, chwilio

Datblygiad tir ac eiddo lle mae cyfuniad o wahanol ddefnydd [dau neu fwy], er enghraifft canolfan siopau ynghlwm â chyfleusterau hamdden.

Owain Llywelyn

Llyfryddiaeth

Planning and Urban Change, Stephen V. Ward, Sage, ail argraffiad, tudalennau 62,88-89 a 142Mae testun y cofnod hwn wedi’i ryddhau dan y drwydded Creative Commons BY-SA 4.0, sy’n eich caniatáu i’w ail-ddefnyddio a’i newid mewn unrhyw ffordd os ydych yn rhoi cydnabyddiaeth ar ffurf dolen i’r dudalen hon, ac yn trwyddedu eich fersiwn ddeilliadol yn yr un modd. Gweler testun y drwydded am ragor o fanylion.