Datganiad Cymhwysedd Contractwr

Oddi ar WICI
Neidio i: llywio, chwilio

Datganiad/dogfen ysgrifenedig a gyflwynir sy’n dynodi profiad y contractwr yn y maes dan sylw a’i gymwysterau [un ai proffesiynol megis aelodaeth o gorff cydnabyddedig neu’n academaidd â thystiolaeth tystysgrif [e.e. RICS, ISVA].

Owain Llywelyn

Llyfryddiaeth

“Construction Contract Law”, John Adriaanse, Palgrave Macmillan, argraffiad 2010, tudalennau 130-132Mae testun y cofnod hwn wedi’i ryddhau dan y drwydded Creative Commons BY-SA 4.0, sy’n eich caniatáu i’w ail-ddefnyddio a’i newid mewn unrhyw ffordd os ydych yn rhoi cydnabyddiaeth ar ffurf dolen i’r dudalen hon, ac yn trwyddedu eich fersiwn ddeilliadol yn yr un modd. Gweler testun y drwydded am ragor o fanylion.