Derbynnydd

Oddi ar WICI
Neidio i: llywio, chwilio

Person sydd wedi ei benodi gan y llys neu gan forgeisai yw Derbynnydd [Receiver] gyda phwerau statudol i ddiogelu’r eiddo sydd dan fygythiad, a hefyd i gasglu rhenti/dyledion ar ran deiliaid debentur, morgeisai a chredydwyr. Gall y penodiad arwain at orchymyn llys i werthu'r eiddo neu fel arall at orchymyn methdalu neu orchymyn i ddiddymu’r cwmni sy’n berchen yr ased.

Dylid nodi fod proses gwahanol yn berthnasol i benodi derbynnydd Deddf Cyfraith Eiddo [Law of Property Act Receiver - LPA]

Owain Llywelyn

Llyfryddiaeth

“Construction Law”, John Uff, Sweet and Maxwell, degfed argraffiad, tudalennau 55 a 339-340Mae testun y cofnod hwn wedi’i ryddhau dan y drwydded Creative Commons BY-SA 4.0, sy’n eich caniatáu i’w ail-ddefnyddio a’i newid mewn unrhyw ffordd os ydych yn rhoi cydnabyddiaeth ar ffurf dolen i’r dudalen hon, ac yn trwyddedu eich fersiwn ddeilliadol yn yr un modd. Gweler testun y drwydded am ragor o fanylion.