Diagram Waldram

Oddi ar WICI
Neidio i: llywio, chwilio

Dyfais a grëwyd yn y 1920au gan syrfëwr o’r enw Mr. P.J. Waldram. Diagram a ddefnyddir er mwyn profi digonolrwydd golau dydd mewn ystafell.

Mae effaith unrhyw rwystr ar olau o fewn ystafell yn cael ei gynllunio ar dempled grid fel bod modd wedyn i amcangyfrif y gyfran o’r golau dydd nas rwystrir ac sydd ar gael i oleuo gwahanol rannau o’r ystafell.

Owain Llywelyn

Llyfryddiaeth

http://paulbourke.net/miscellaneous/Waldram/

“A Glossary of Property Terms”, Estates Gazette, argraffiad 1993, tudalen 194Mae testun y cofnod hwn wedi’i ryddhau dan y drwydded Creative Commons BY-SA 4.0, sy’n eich caniatáu i’w ail-ddefnyddio a’i newid mewn unrhyw ffordd os ydych yn rhoi cydnabyddiaeth ar ffurf dolen i’r dudalen hon, ac yn trwyddedu eich fersiwn ddeilliadol yn yr un modd. Gweler testun y drwydded am ragor o fanylion.